ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6995 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะและสถานพยาบาล / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2528สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

42. การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านระบาดวิทยาโรคเอดส์ในประเทศไทย : กรณีการเฝ้าระวังโรค

โดย คำนวณ อึ้งชูศักดิ์.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

43. ทะเบียนตำรับยาในเมืองไทย / บรรณาธิการ สำลี ใจดี...[และคนอื่นๆ]

โดย สำลี ใจดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หน่วยวิชาการเภสัชศาสตร์สังคม(ภสส.), 2534สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

44. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้ยาชุดในเมืองไทย / สำลี ใจดี

โดย สำลี ใจดี.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

45. การพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความพร่องในการดูแลตนเองของภาวะโครงสร้างและกล้ามเนื้อ

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: มปท. มปพ., [2544?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

46. การให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพในกรุงเทพมหานคร / อัครอนงค์ ปราโมช

โดย อัครอนงค์ ปราโมช.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2525?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

47. รายงานวิจัยเรื่อง สารต้านแบคทีเรียจากต้นหูกวาง (Terminalia catappa) / สิริพร บูรพาเดชะ

โดย สิริพร บูรพาเดชะ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

48. Improving service quality of out-patient department in central religion general hospital / Wonpen Kaewpan.

โดย Wonpen Kaewpan.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Mahidol University, 2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

49. Essential fatty acid status in patient with liver cirrhosis / Panida Sennun

โดย Panida Sennun.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Mahidol University, 1990สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

50. พยาบาลดีเด่น ประจำปี 2534 วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2534 / สภาการพยาบาล

โดย สภาการพยาบาล.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, [2545?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

51. ที่ระลึกพิธีเปิด ศูนย์โรคหัวใจภาคเหนือ อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2541

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : [ม.ป.พ., 2541?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

52. Advance tissue banking guideline (20 years experience of tissue banking in Thailand)

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Bangkok Biomaterial Center, c2001สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

53. The 10/90 report on health research 2001-2002

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Global Forum for Health Research, c2002สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

54. Skillmasters : better documentation

เลขเรียกหนังสือ: WY100.5 S628 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.5 S628 2003] (1).

55. Webster's New World : medical dictionary

เลขเรียกหนังสือ: W13 W385 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Wiley, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 W385 2003] (1).

56. Hypnotics / โดย จำลอง ดิษยวณิช

โดย จำลอง ดิษยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: QV85 จ77ฮ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทองจรัสการพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV85 จ77ฮ 2530] (1).

57. หลักโภชนาการปัจจุบัน / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์

โดย เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QU145 ส517ห 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU145 ส517ห 2522] (1).

58. เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาล / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล.

โดย วิทยาลัยพยาบาล. คณาจารย์.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ค127ค 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองงานสาธารณสุข, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ค127ค 2531] (1).

59. ชีวเคมี. ตอนที่ 2 / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QU120 ข285ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU120 ข285ช] (1).

60. จิตเภสัชบำบัด = Psychopharmacotherapy / วิจารณ์ วิชัยยะ

โดย วิจารณ์ วิชัยยะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV77 ว519จ 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV77 ว519จ 2518] (1).