ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6993 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. ผลของโปรแกรมการบำบัดทางพฤติกรรมความคิดต่อภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

โดย กุลธิดา สุภาคุณ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2549 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

82. Factors infuluencing patient cost and length of stay in adult intensive care units

โดย Petsunee Thungjaroenkul.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

83. Nursing management : a systems approach / Dee Ann Gillies

โดย Gillies, Dee Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 G481N 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Saunders, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 G481N 1982] (1).

84. การพยาบาลเด็ก 2 / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส24ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส24ก 2525] (1).

85. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ส639ว 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ส639ว 2514] (1).

86. ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น / วีระชัย วาสิกดิลก.

โดย วีระชัย วาสิกดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 16ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

87. ใครไม่ป่วย ยกมือขึ้น 2 / วีระชัย วาสิกดิลก.

โดย วีระชัย วาสิกดิลก.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

88. เคล็ดลับการพิชิตความเจ็บปวด / ผู้แต่ง, ประโยชน์ บุญสินสุข.

โดย ประโยชน์ บุญสินสุข.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลินิกกายภาพบำบัดไท, 2550สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

89. หมอปากหมา. เล่ม 2 / โดย พินิจ ลิ้มสุคนธ์

โดย พินิจ ลิ้มสุคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2554สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

90. หมอปากหมา. เล่ม 3 / โดย พินิจ ลิ้มสุคนธ์

โดย พินิจ ลิ้มสุคนธ์.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง, 2554สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

91. Nursing and the law / Sheryl Feutz-Harter.

โดย Feutz-Harter, Sheryl.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Eau Claire, Wis. : PESI HealthCare, c1997สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

92. The organization of mental health services : societal and community systems / edited by W. Richard Scott and Bruce L. Black

โดย Scott, W. Richard | Black, Bruce L.

เลขเรียกหนังสือ: 362.20425 O68 เลขเรียกหนังสือ: WM30 O68 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.20425 O68] (1), PYULIB-DW [Call number: WM30 O68 1986] (1).

93. เมื่อลูกร้องไห้ = Crying for help / โดย แครอล ยัง ; แปล, ธัญญลักษณ์

โดย ยัง, แครอล | ธัญญลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ย223ม เลขเรียกหนังสือ: WS310 ย223ม 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขนิษฐา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ย223ม] (2), PYULIB-DW [Call number: WS310 ย223ม 2534] (1).

94. มาเป็นหมอกันเถิด 1 / สันต์ หัตถีรัตน์

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 610 ส576ม เลขเรียกหนังสือ: WB141 ส576ม 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610 ส576ม] (1), PYULIB-DW [Call number: WB141 ส576ม 2529] (1).

95. ฉลองครบรอบ 48 ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7309 ส293ฉ เลขเรียกหนังสือ: WY11.JT3 ฉ151 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยพิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7309 ส293ฉ] (3), PYULIB-DW [Call number: WY11JT3 ฉ151 2518] (1).

96. นิติเวชสาธก / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 614.1 ว574น เลขเรียกหนังสือ: W32.5 ว596น 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.1 ว574น] (2), PYULIB-DW [Call number: W32.5 ว596น 2519] (1).

97. โรคหู คอ จมูก / อำนวย คัจฉวารี

โดย อำนวย คัจฉวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 614.59 อ681ร 2530 เลขเรียกหนังสือ: WV100 อ681ร 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.59 อ681ร 2530] (2), PYULIB-DW [Call number: WV100 อ681ร 2530] (1).

98. คู่มือยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ค เลขเรียกหนังสือ: WS366 ค962ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WS366 ค962ค 2530] (1).

99. สัมผัสแห่งความรัก : ศิลปการนวดแบบไทย / สมบัติ ตาปัญญา

โดย สมบัติ ตาปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 ส255ส เลขเรียกหนังสือ: WB537 ส255ส 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงตะเกียง, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปการนวดแบบไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 ส255ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WB537 ส255ส 2528] (1).

100. ปวดหลัง / ดำรง กิจกุศล

โดย ดำรง กิจกุศล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.072 ด491ป เลขเรียกหนังสือ: WE720 ด491ป 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.072 ด491ป] (1), PYULIB-DW [Call number: WE720 ด491ป 2528] (2).