ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6989 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

โดย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 576.5 ป267พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 576.5 ป267พ] (1).

2. เคมีอินทรีย์ / เกษร พะลัง

โดย เกษร พะลัง.

เลขเรียกหนังสือ: 547 ก814ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 547 ก814ค] (1).

3. แผลในกระเพาะอาหาร / ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข

โดย ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WI360 ฝ211ผ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI360 ฝ211ผ 2539] (1).

4. Illustrated manual of orthopaedic medicine / James Cyriax, Patricia Cyriax

โดย Cyriax, James.

เลขเรียกหนังสือ: WE168 C997I 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE168 C997I 1983] (1).

5. Merriam-Webster's medical desk dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: W13 M568 1993 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Springfield, Mass. : Merriam-Webster, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 M568 1993] (1).

6. Essential obstetric practice / Gerald J. Amiel.

โดย Amiel, Gerald J.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 A516E 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lancaster : MTP Press, 1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ100 A516E 1981] (1).

7. Orthodontics : principles and practice / T.M. Graber.

โดย Graber, T. M.

เลขเรียกหนังสือ: WU400 G728O 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WU400 G728O 1966] (1).

8. Microbiology for nurses / Margaret J. Parker

โดย Parker, Margaret J.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 P242M 1978 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th edข้อมูลการพิมพ์: London : Bailli'ere Tindall, 1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW4 P242M 1978] (1).

9. Fundamentals of clinical endocrinology / Reginald Hall ... [et al.]

โดย Hall, Reginald.

เลขเรียกหนังสือ: WK100 H178F 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Year Book, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WK100 H178F 1980] (1).

10. Common gastroenterological problems / R.H. Salter

โดย Salter, R. H.

เลขเรียกหนังสือ: WI140 S277C 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bristol : John Wright, 1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI140 S277C 1977] (1).

11. Human Mycoses / Everett Smith Beneke

โดย Beneke, Everett Smith.

เลขเรียกหนังสือ: WC450 B464H 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kalamazoo : Upjohn, c1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC450 B464H 1974] (1).

12. Lecture notes on neurology / Ivan T. Draper

โดย Draper, Ivan T.

เลขเรียกหนังสือ: WL100 D765L 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL100 D765L 1980] (1).

13. Gastrointestinal infections in Southeast Asia / Osamu Kitamot

โดย Kitamot Osamu.

เลขเรียกหนังสือ: WI140 K62G 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tokyo : Seamic, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI140 K62G 1975] (1).

14. Surgical physiology / John F. Burke

โดย Burke, John F.

เลขเรียกหนังสือ: WO102 B959S 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WO102 B959S 1983] (1).

15. Lecture notes on gynaecology / Josephine Barnes

โดย Barnes, Josephine.

เลขเรียกหนังสือ: WP100 B261L 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : P.G. Publushing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP100 B261L 1984] (1).

16. Oral radiology / H. Guy Poyton

โดย Poyton, H. Guy.

เลขเรียกหนังสือ: WN230 P892O 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Williams & Wilkins, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WN230 P892O 1982] (1).

17. Obesity : the regulation of weight / Pauline S. Powers

โดย Powers, Pauline S.

เลขเรียกหนังสือ: WD210 P888O 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Williams & Wilkins, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WD210 P888O 1980] (1).

18. Ethics for nurses / Hilary Way

โดย Way, Hilary.

เลขเรียกหนังสือ: WY85 W357E 1962 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY85 W357E 1962] (1).

19. Protozoology / Karl G. Grell

โดย Grell, Karl G.

เลขเรียกหนังสือ: QX50 G825P 1973 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer-Verlag, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QX50 G825P 1973] (1).

20. An introduction to embryology / B.I. Balinsky

โดย Balinsky, Boris Ivan.

เลขเรียกหนังสือ: QL955 B186I 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QL955 B186I 1975] (1).