ผลการค้นหาของคุณมี 6561 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 ส691ก 2528 (ส.ร.) เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส691ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส691ก 2528] (1).

2. โรคของเต้านม / สมปอง รักษาศุข

โดย สมปอง รักษาศุข.

เลขเรียกหนังสือ: WP840 ส261ร 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP840 ส261ร 2529] (1).

3. คู่มือปฐมพยาบาล / เรืองศักดิ์ ศิริผล, แปล

โดย เรืองศักดิ์ ศิริผล.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ค695 2541] (1).

4. Applying nursing process : a step-by-step guide / Rosalinda Alfaro-LeFevre

โดย Alfaro-LeFevre, Rosalinda.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 A385A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 A385A 1998] (1).

5. Surgical nursing / Colin Torrance and Eve Serginson.

โดย Torrance, Colin | Serginson, Eve.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 T688S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 T688S 1997] (1).

6. Nursing made insanely easy / Sylvia Rayfield, Loretta Manning.

โดย Rayfield, Sylvia | Manning, Loretta.

เลขเรียกหนังสือ: WY193 R266N 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Shreveport, La. : I Can, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY193 R266N 1995] (1).

7. Pain : its nature and management / edited by Veronica Nicky Thomas

โดย Thomas, Veronica Nicky.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 P144 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 P144 1997] (1).

8. Mosby's clinical nursing / June M. Thompson ... [et al.]

โดย Thompson, June M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M894 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M894 1997] (1).

9. Community health nursing : promoting health of aggregates, families, and individuals / [edited by] Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster

โดย Stanhope, Marcia | Lancaster, Jeanette.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 C734 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 C734 1996] (1).

10. Manual of nursing diagnosis 1997-1998 / Marjory Gordon.

โดย Gordon, Marjory.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 G664M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 G664M 1997] (1).

11. Manual of gerontologic nursing / Charlotte Eliopoulos.

โดย Eliopoulos, Charlotte.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 E42M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 E42M 1999] (1).

12. Heart sounds and murmurs : a practical guide / Barbara Erickson.

โดย Erickson, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: WG18.2 E68H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WG18.2 E68H 1997] (1).

13. Guide to nursing management and leadership / Ann Marriner-Tomey.

โดย Marriner-Tomey, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M359G 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M359G 1996] (1).

14. พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

โดย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 576.5 ป267พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 576.5 ป267พ] (1).

15. เคมีอินทรีย์ / เกษร พะลัง

โดย เกษร พะลัง.

เลขเรียกหนังสือ: 547 ก814ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 547 ก814ค] (1).

16. เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 540 จ683ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 540 จ683ค 2541] (1).

17. เภสัชวิทยา. เล่ม 2 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV250 ม246ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV250 ม246ภ 2536] (1).

18. พิชิตมะเร็ง / วิจิตร บุณยะโหตระ

โดย วิจิตร บุณยะโหตระ.

เลขเรียกหนังสือ: WB422 ว522พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สัมผัสที่ 6, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB422 ว522พ 2537] (1).

19. Pediatric diagnosis : interpretation of symptoms and signs in children and adolescents / Morris Green.

โดย Green, Morris.

เลขเรียกหนังสือ: WS141 G797P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS141 G797P 1998] (1).

20. Pathophysiology : foundations of disease and clinical intervention / Margie Hansen

โดย Hansen, Margie.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 H249P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 H249P 1998] (1).