ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2269 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Applying nursing process : a step-by-step guide / Rosalinda Alfaro-LeFevre

โดย Alfaro-LeFevre, Rosalinda.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 A385A 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 A385A 1998] (1).

2. Surgical nursing / Colin Torrance and Eve Serginson.

โดย Torrance, Colin | Serginson, Eve.

เลขเรียกหนังสือ: WY161 T688S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 T688S 1997] (1).

3. Mosby's clinical nursing / June M. Thompson ... [et al.]

โดย Thompson, June M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M894 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M894 1997] (1).

4. Community health nursing : promoting health of aggregates, families, and individuals / [edited by] Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster

โดย Stanhope, Marcia | Lancaster, Jeanette.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 C734 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 C734 1996] (1).

5. Manual of nursing diagnosis 1997-1998 / Marjory Gordon.

โดย Gordon, Marjory.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 G664M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 G664M 1997] (1).

6. Manual of gerontologic nursing / Charlotte Eliopoulos.

โดย Eliopoulos, Charlotte.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 E42M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 E42M 1999] (1).

7. Guide to nursing management and leadership / Ann Marriner-Tomey.

โดย Marriner-Tomey, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M359G 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M359G 1996] (1).

8. Essentials of medical-surgical nursing / Susan C. deWit

โดย deWit, Susan C.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 D521E 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 D521E 1998] (1).

9. หลักการใช้ยา / พูนทรัพย์ โสภารัตน์

โดย พูนทรัพย์ โสภารัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 พ846ห 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 พ846ห 2537] (1).

10. จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล

โดย สิวลี ศิริไล.

เลขเรียกหนังสือ: WY85 ส733จ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY85 ส733จ 2539] (1).

11. คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์

โดย เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์.

เลขเรียกหนังสือ: WY152.5 ฉ432ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152.5 ฉ432ค 2537] (1).

12. Study guide and review of neonatal nursing / Carole Kenner ... [et al.]

โดย Kenner, Carole.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 S933 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 S933 1994] (1).

13. Nursing the orthopaedic patient / edited by Peter S. Davis

โดย Davis, Peter S.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.6 N974 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : Churchill Livingstone, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.6 N974 1994] (1).

14. Cancer nursing : a comprehensive textbook / [edited by] Ruth McCorkle ... [et al.]

โดย McCorkle, Ruth.

เลขเรียกหนังสือ: WY156 C215 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY156 C215 1996] (1).

15. Physical examination and health assessment / Carolyn Jarvis

โดย Jarvis, Carolyn.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 J38P 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Saunders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 J38P 1996] (1).

16. Surgical technology : principles and practice / Joanna R. Fuller

โดย Fuller, Joanna R.

เลขเรียกหนังสือ: WY162 F966S 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY162 F966S 1986] (1).

17. Analysis and evaluation of conceptual models of nursing / Jacquelline Fawcett

โดย Fawcett, Jacqueline | Fawcett, Jacqueline.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 F278A 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : F.A. Davis, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 F278A 1995] (1).

18. Nursing : art and science / edited by Alison Kitson

โดย Kitson, Alison.

เลขเรียกหนังสือ: WY86 N974 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chapman & Hall, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY86 N974 1993] (1).

19. The Neuman system model / Betty Neuman

โดย Neuman, Betty.

เลขเรียกหนังสือ: WY86 N489N 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Norwalk, Conn. : Appleton & Lange, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY86 N489N 1995] (1).

20. Nursing ethics : through the life span / Elsie L. Bandman, Bertram Bandman.

โดย Bandman, Elsie L | Bandman, Bertram.

เลขเรียกหนังสือ: WY85 B214N 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY85 B214N 1995] (1).