Your search returned 10 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Call number: WY100.1 ก499 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Description: 440 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.1 ก499 2556] (4). Checked out (1).

2. การรักษาพยาบาลเบื้องต้น : คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล / ผู้เขียน, สุขศิริ ประสมสุข, นุชรี เอกศิลป์, ศนิกานต์ ศรีมณี.

by สุขศิริ ประสมสุข | นุชรี เอกศิลป์ | ศนิกานต์ ศรีมณี.

Call number: WY100 ส743ก 2557 | WY100 ส743ก 2558 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1-2.Publisher: กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล, 2557-2558. Description: ก-ค, 167 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 ส743ก 2557] (5).

3. การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์, บรรณาธิการ ; ผู้เรียบเรียง, จรัส สิงห์แก้ว ... [และคนอื่นๆ].

by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | จรัส สิงห์แก้ว.

Call number: WY100.1 ก499 2558 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Description: 442 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.1 ก499 2558] (1). Checked out (2).

4. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์.

by อภิญญา เพียรพิจารณ์.

Call number: WY100 อ253ค 2558 Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558. Description: ก-ค, 273 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 อ253ค 2558] (5).

5. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 1 / อภิญญา เพียรพิจารณ์.

by อภิญญา เพียรพิจารณ์.

Call number: WY100 อ253ค 2556 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง).Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556. Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 อ253ค 2556] (5).

6. กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล / เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

by เพ็ญจันทร์ แสนประสาน.

Call number: WY100 พ253ก 2560 Material type: book BookPublisher: ปทุมธานี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร, 2560. Description: ก-ค, 145 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 พ253ก 2560] (4).

7. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 2 / อภิญญา เพียรพิจารณ์ และคณะ

by อภิญญา เพียรพิจารณ์.

Call number: WY100 อ253ค 2549 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2549 Description: 291 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 อ253ค 2549] (10).

8. การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ, วราภรณ์ บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ ; ผู้เรียบเรียง, เดชา ทำดี ... [และคนอื่นๆ].

by วราภรณ์ บุญเชียง | วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ | เดชา ทำดี | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข.

Call number: WY100.1 ก499 2555 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.Publisher: เชียงใหม่ : กลุ่มการพยาบาลสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555. Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.1 ก499 2555] (11).

9. กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะกับการนำไปใช้ = Focus charting with the nursing process : how to do focus / จิดาภา เรือนใจมั่น.

by จิดาภา เรือนใจมั่น | วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี.

Call number: WY100 จ391ก 2559 Material type: book BookPublisher: ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2559. Description: 264 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 จ391ก 2559] (4). Checked out (1).

10. คู่มือปฏิบัติการพยาบาล. เล่ม 1 / อภิญญา เพียรพิจารณ์

by อภิญญา เพียรพิจารณ์.

Call number: WY100 อ253ค 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2548 Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 อ253ค 2548] (18).