ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7034 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Review of pediatric critical care / [edited by] Patricia A. Moloney-Harmon, Sandra J. Czerwinski.

โดย Moloney-Harmon, Patricia A | Czerwinski, Sandra J.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 R454 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 R454 1997] (1).

102. Nursing process : a critical thinking approach / Judith M. Wilkinson

โดย Wilkinson, Judith M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 W686N 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley Nursing, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 W686N 1996] (1).

103. Lung sounds : a practical guide / Robert L. Wilkins, John E. Hodgkin, Brad Lopez.

โดย Wilkins, Robert L | Hodgkin, John E | Lopez, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: WF18.2 W684L 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF18.2 W684L 1996] (1).

104. Health-futures handbook / prepared by Martha J. Garrett

โดย Garrett, Martha J.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 G239H เลขเรียกหนังสือ: WA39 G239H 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. draftข้อมูลการพิมพ์: Geneva : World Health Organization, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 G239H] (1), PYULIB-DW [Call number: WA39 G239H 1996] (1).

105. The philosophy of right. Volume 3, Universal social right / Antonio Rosmini ; translated by Denis Cleary and Terence Watson.

โดย Rosmini, Antonio | Cleary, Denis | Watson, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 323.01 R821P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Durham : Rosmini House, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 323.01 R821P] (1).

106. Clinical companion for Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing / Elizabeth M. Varcarolis

โดย Varcarolis, Elizabeth M.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 V289F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 V289F 1998] (1).

107. กระเทียม : สมุนไพรครอบจักรวาล = Garlic : the healing herb / พอล ไซม่อนส์, เขียน ; ศักดิ์ บวร, แปลและเรียบเรียง

โดย ไซม่อนส์, พอล | ศักดิ์ บวร.

เลขเรียกหนังสือ: QV766 ซ958ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมิต, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV766 ซ958ก 2538] (1).

108. สิทธิมนุษยชน : รัฐกับการสาธารณสุขในสังคมไทย / พนัส สิมะเสถียร ... [และคนอื่น ๆ]

โดย พนัส สิมะเสถียร.

เลขเรียกหนังสือ: WA540.JT3 ส723 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA540.JT3 ส723 2538] (2).

109. ประสาทกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน = Basic neuroanatomy / ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์

โดย ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์.

เลขเรียกหนังสือ: WL101 ผ381ป 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL101 ผ381ป 2541] (1).

110. พันธุศาสตร์ / ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

โดย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 576.5 ป267พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 576.5 ป267พ] (1).

111. เคมีอินทรีย์ / เกษร พะลัง

โดย เกษร พะลัง.

เลขเรียกหนังสือ: 547 ก814ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 547 ก814ค] (1).

112. เคมีทั่วไป / ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 540 จ683ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 540 จ683ค 2541] (1).

113. คู่มือแม่และเด็ก / โดย พิภพ จิรภิญโญ, มยุรี จิรภิญโญ

โดย พิภพ จิรภิญโญ | มยุรี จิรภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: WS113 พ713ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุดมสุขการพิมพ์ (1993), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS113 พ713ค 2540] (2).

114. สรีรวิทยาของไตและความผิดปกติของกรดด่าง = Renal physiology and acid-base disorders / ดุสิต จิรกุลสมโชค

โดย ดุสิต จิรกุลสมโชค.

เลขเรียกหนังสือ: WJ301 ด764ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ301 ด764ส 2541] (1).

115. เภสัชวิทยาของฮอร์โมน = Pharmacology of hormones / ผู้เขียน, สุมนา ชมพูทวีป

โดย สุมนา ชมพูทวีป.

เลขเรียกหนังสือ: WK190 ส841ภ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WK190 ส841ภ 2541] (1).

116. Chula's atlas of basic human anatomy / วิไล ชินธเนศ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิไล ชินธเนศ.

เลขเรียกหนังสือ: QS4 จ678 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QS4 จ678 2540] (1).

117. เภสัชวิทยา. เล่ม 2 / คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QV250 ม246ภ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, 2536-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV250 ม246ภ 2536] (1).

118. การพยาบาลทางห้องผ่าตัด / เรณู อาจสาลี, บรรณาธิการ

โดย เรณู อาจสาลี.

เลขเรียกหนังสือ: WY162 ก492 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY162 ก492 2540] (2).

119. คู่มือแพทย์เวร / ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, รวบรวม

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WB39 ค695 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 8, พิมพ์รุ่นที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB39 ค695 2541] (2).

120. เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโรงงานผลิตยา / ประศาสน์ เจริญพานิช

โดย ประศาสน์ เจริญพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: QV736 ป386ร 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV736 ป386ร 2539] (1).