ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7028 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ

โดย เติมศรี ชำนิจารกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: W20.5 ต776ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W20.5 ต776ส 2540] (1).

122. อาหารเด็กกับการพัฒนาของเด็ก / เขียนโดย ศรีสมร คงพันธุ์

โดย ศรีสมร คงพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: WS120 ศ265อ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS120 ศ265อ 2537] (1).

123. หลักวิธีปฏิบัติเบื้องต้นกรณีฉุกเฉิน / ผู้เขียน, สภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษ ; บก. แปลเรียบเรียง, แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ

โดย สภากาชาดแห่งประเทศอังกฤษ | แก้วจันทร์ทิพย์ ไชยสุริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: WA292 ส226ห 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดลฟี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA292 ส226ห 2537] (1).

124. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" / สมชัย บวรกิตติ และคณะ

โดย สมชัย บวรกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ส238พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ส238พ 2541] (1).

125. อาการผิดปกติในช่องท้องของทารก / ธัญญลักษณ์, แปล/เรียบเรียง

โดย ธัญญลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: WS310 อ585 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : เรจีน่า, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS310 อ585 2539] (1).

126. ผ่าคลอดดีกว่าคลอดเอง? / ผู้แต่ง, สุพจน์ วาทีสาธกกิจ

โดย สุพจน์ วาทีสาธกกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: WQ430 ส826ผ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ430 ส826ผ 2541] (1).

127. คู่มือการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับพยาบาล / สำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต

โดย กรมสุขภาพจิต. สำนักพัฒนาสุขภาพจิต.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ค695 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ค695 2540] (1).

128. พิชิตมะเร็ง / วิจิตร บุณยะโหตระ

โดย วิจิตร บุณยะโหตระ.

เลขเรียกหนังสือ: WB422 ว522พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สัมผัสที่ 6, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB422 ว522พ 2537] (1).

129. วารีบำบัด : อานุภาพแห่งสายน้ำ / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, เรียบเรียง

โดย บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: WB520 บ149ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

130. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2541] (2).

131. ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาฉุกเฉิน = Urological emergency / ธงชัย พรรณลาภ, บรรณาธิการ

โดย ธงชัย พรรณลาภ.

เลขเรียกหนังสือ: WJ168 ศ338 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ลิฟวิ่ง ทรานส์ มีเดีย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ168 ศ338 2541] (1).

132. วิชาชีพการพยาบาล : ประเด็นและแนวโน้ม = Professional nursing : issues and trends / รัตนา ทองสวัสดิ์

โดย รัตนา ทองสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 ร375ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ธนบรรณการพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 ร375ว 2539] (2).

133. สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ / บังอร ชมเดช

โดย บังอร ชมเดช.

เลขเรียกหนังสือ: WJ301 บ248ส 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงแก้ไข)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ301 บ248ส 2537] (1).

134. Rapid nursing interventions : neurologic / Deborah Kay Wright Shpritz

โดย Wright Shpritz, Deborah Kay.

เลขเรียกหนังสือ: WY160.5 W953R 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Albany, N.Y. : Delmar, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160.5 W953R 1996] (1).

135. Pediatric diagnosis : interpretation of symptoms and signs in children and adolescents / Morris Green.

โดย Green, Morris.

เลขเรียกหนังสือ: WS141 G797P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS141 G797P 1998] (1).

136. Study guide for the Core Curriculum for Oncology Nursing / by the Oncology Nursing Society ; edited by Claudette G. Varricchio, Patricia F. Jassak.

โดย Varricchio, Claudette G | Jassak, Patricia F | Oncology Nursing Society.

เลขเรียกหนังสือ: WY18.2 S933 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18.2 S933 1999] (1).

137. Clinical gerontological nursing : a guide to advanced practice / [edited by] Joyce Takano Stone, Jean F. Wyman, Sally A. Salisbury

โดย Stone, Joyce Takano | Wyman, Jean F | Salisbury, Sally A.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 C641 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 C641 1999] (1).

138. Pathophysiology : foundations of disease and clinical intervention / Margie Hansen

โดย Hansen, Margie.

เลขเรียกหนังสือ: QZ4 H249P 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ4 H249P 1998] (1).

139. Learning strategies in nursing : reading, studying & test-taking / Marilyn Meltzer, Susan Marcus Palau

โดย Meltzer, Marilyn | Palau, Susan Marcus.

เลขเรียกหนังสือ: WY18 M528L 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY18 M528L 1997] (1).

140. The concise encyclopedia of the human body / written by David Burnie.

โดย Burnie, David.

เลขเรียกหนังสือ: QT13 B966C 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QT13 B966C 1998] (1).