ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7028 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน : โรคแบคทีเรีย ปาราสิต ไวรัส เชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา = Zoonoses / โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.959 ร924 เลขเรียกหนังสือ: WC950 บ538ร 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.959 ร924] (1), PYULIB-DW [Call number: WC950 บ538ร 2527] (1).

22. คู่มือตั้งครรภ์เตรียมคลอด : คู่มือของผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่คนใหม่ / สวชัย อินทรประเสริฐ

โดย สวชัย อินทรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 618.2 ส375ค เลขเรียกหนังสือ: WQ150 ส868ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร "ลูกรัก", [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.2 ส375ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WQ150 ส868ค] (1).

23. ช็อค / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8912 ช312 เลขเรียกหนังสือ: WO149 ช312 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8912 ช312] (2), PYULIB-DW [Call number: WO149 ช312 2519] (1).

24. กฎหมายสาธารณสุข = Public health laws / สุวงศ์ ศาสตรวาหา, สุรชาติ ณ หนองคาย.

โดย สุวงศ์ ศาสตรวาหา | สุรชาติ ณ หนองคาย.

เลขเรียกหนังสือ: 344.04 ส868ก เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส868ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจ้าพระยาการพิมพ์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส868ก 2533] (2).

25. สถิติประยุกต์ทางการแพทย์ / เติมศรี ชำนิจารกิจ

โดย เติมศรี ชำนิจารกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ต776ส เลขเรียกหนังสือ: WA950 ต776ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ต776ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WA950 ต776ส 2525] (1).

26. Scope monograph on cytology : the cell and its nucleus / A.G. Macleod.

โดย Macleod, A.G.

เลขเรียกหนังสือ: 611.0181 M163S เลขเรียกหนังสือ: QH611 M165S 1975 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kalamazoo, Mich. : Upjohn, 1973ชื่อเรื่องอื่น: Cytology : the cell and its nucleus.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 611.0181 M163S] (2), PYULIB-DW [Call number: QH611 M163S 1975] (1).

27. Respiratory physiology : the essentials / John B. West.

โดย West, John B.

เลขเรียกหนังสือ: 612.2 W518R เลขเรียกหนังสือ: WF102 W518R 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore : Williams & Wilkins, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612.2 W518R] (1), PYULIB-DW [Call number: WF102 W518R 1974] (1).

28. Scope monograph on pathoparasitology : a color atlas of parasites in tissue sections / Michael Kenney.

โดย Kenney, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 616.96 K36S เลขเรียกหนังสือ: QX17 K36S 1973 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Kalamazoo, Mich. : Upjohn, 1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.96 K36S] (1), PYULIB-DW [Call number: QX17 K36S 1973] (1).

29. Tennis medic : conditioning, sports medicine, and total fitness for every player / Steven R. Levisohn and Harvey B. Simon.

โดย Levisohn, Steven R | Simon, Harvey B.

เลขเรียกหนังสือ: 617.1027 L666T เลขเรียกหนังสือ: QT260 L666T 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : C. V. Mosby, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 617.1027 L666T] (1), PYULIB-DW [Call number: QT260 L666T 1984] (1).

30. Logan's medical and scientific abbreviations / Carloynn M. Logan, M. Katherine Rice.

โดย Logan, Carolynn M | Rice, M. Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 610.148 L831L (R.) เลขเรียกหนังสือ: W13 L831L 1987 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadephia : J.B. Lippincott, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 610.148 L831L] (1), [Call number: W13 L831L 1987] (1).

31. Helping health workers learn : a books of methods, aids, and ideas for instructors at the village level / David Werner and Bill Bower.

โดย Werner, David | Bower, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7 W492H เลขเรียกหนังสือ: WA590 W491H 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Palo Alto, Calif. : The Hesperian Foundation, 1983, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7 W492H] (1), PYULIB-DW [Call number: WA590 W491H 1982] (1).

32. คู่มือโรคภูมิแพ้ / พิพัฒน์ ชูวรเวท.

โดย พิพัฒน์ ชูวรเวช.

เลขเรียกหนังสือ: 616.97 พ697ค เลขเรียกหนังสือ: WD300 พ697ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.97 พ697ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WD300 พ697ค 2534] (1).

33. การสาธารณสุขมูลฐานในประเทศไทย / สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

โดย สำนักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐาน.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 ส691ก 2528 (ส.ร.) เลขเรียกหนังสือ: WA32.JT3 ส691ก 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA32.JT3 ส691ก 2528] (1).

34. Leishmaniasis control strategies : a critical evaluation of IDRC-supported research : proceedings of a workshop held in Merida, Mexico, November 25-29, 1991 / edited by Pandu Wijeyaratne, Tracey Goodman and Carlos Espinal

โดย Proceedings of a workshop on Leishmaniasis control strategies : a critical evaluation of IDRC-supported research (1991 : Merida, Mexico) | Wijeyaratne, Pandu | Goodman, Tracey | Espinal, Carlos | International Development Research Centre (Canada).

เลขเรียกหนังสือ: 614.534 P963L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ottawa : International Development Research Centre, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.534 P963L] (1).

35. Research into practice : a reader for nurses and the caring professions / edited by Pamela Abbott and Roger Sapsford

โดย Abbott, Pamela | Sapsford, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 R432 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Buckingham : Open University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 R432 1997] (1).

36. การช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน / สมบูรณ์ เกียรตินันทน์, เรียบเรียง

โดย สมบูรณ์ เกียรตินันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0252 ส257ก 2540 เลขเรียกหนังสือ: WA292 ส257ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ธรรมชาติ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0252 ส257ก 2540] (1), PYULIB-DW [Call number: 616.0252 ส257ก 2540] (2).

37. คอพอก / โดย สาธิต วรรณแสง

โดย สาธิต วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 616.442 ส642ค 2539 เลขเรียกหนังสือ: WK259 ส642ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 10ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.442 ส642ค 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: WK259 ส642ค 2539] (2).

38. วิถีแห่งการคลายเครียด / เทอดศักดิ์ เดชคง

โดย เทอดศักดิ์ เดชคง.

เลขเรียกหนังสือ: 155.9042 ท668ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.9042 ท668ว 2541] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.9042 ท668ว 2541] (1).

39. ระบาดวิทยาการแพทย์ = Medical epidemiology / ชยันตร์ธร ปทุมานนท์

โดย ชยันตร์ธร ปทุมานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: WA105 ช193ร 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : PHRCG Publishers, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA105 ช193ร 2541] (1).

40. เลี้ยงลูกด้วยรัก : แนะวิธีเลี้ยงดูลูกตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงสามขวบ / เรียบเรียงโดย วันษา ธนามี

โดย วันษา ธนามี.

เลขเรียกหนังสือ: WS113 ว436ล 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เจเนอรัลบุ๊คส์ เซนเตอร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS113 ว436ล 2533] (1).