ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 53 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานประจำปี 2541 กองกามโรค

โดย กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2542สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. คู่มือการปฏิบัติงานการประกอบโรคศิลปะและสถานพยาบาล / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานฯ, 2528สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. สรุปผลการประชุมเรื่องสุขภาพเด็กไทยในทศวรรษหน้า / ดำเนินงานโดย สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: สำนักนโยบาย, 2539สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. ปรสิตหนอนพยาธิทางการแพทย์ ทฤษฎี และปฏิบัติการ / กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข

โดย กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองโรคติดต่อทั่วไป.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองฯ, 2545สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. การพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์. เล่ม 1 / กองงานวิทยาลัยพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. กองงานวิทยาลัยพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ส639ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ส639ก 2527] (1).

6. การพยาบาลเด็ก 2 / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส24ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส24ก 2525] (1).

7. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ส639ว 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ส639ว 2514] (1).

8. คำบรรยายประกอบการสอนการวางแผนครอบครัว / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข

โดย โครงการวางแผนครอบครัว.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ก218ค 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวงสาธารณสุข, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ก218ค 2514] (1).

9. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ชนิดต่าง ๆ / โครงการวางแผนครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. โครงการวางแผนครอบครัว.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ส639ว 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ส639ว 2514] (1).

10. คู่มือการศึกษาอนาคตการสาธารณสุข = Health futures handbook / Martha J. Garett ; แปลและเรียบเรียงโดย สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย การ์เร็ต, มาร์ธา เจ | สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1 ก499ค เลขเรียกหนังสือ: WA39 ก499ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2540-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1 ก499ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WA39 ก499ค 2540] (1).

11. รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข / โดยคณะทำงานวิชาการ คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ

โดย กระทรวงสาธารณสุข. คณะกรรมการระบาดวิทยาแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: WA11.JT3 ค125 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA11.JT3 ค125 2535] (2).

12. มาตรฐานการบำบัดรักษา โรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน / โดย คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค สาขาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. คณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคสาขาโรคติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบน.

เลขเรียกหนังสือ: WF145 ก218ม 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF145 ก218ม 2534] (1).

13. ผู้นำในวิชาชีพการพยาบาล / สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

โดย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WZ112.5.N8 ส293ผ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WZ112.5.N8 ส293ผ 2541] (3).

14. การสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2538-2539 / สำนักนโยบาบและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

โดย สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 613.09593 ส691ก (ส.ร.) เลขเรียกหนังสือ: WA11.JT3 ส691ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายควบคุมกำกับการ ส่วนติดตามประเมินผล สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 613.09593 ส691ก] (1).

15. รวมกฎหมายสาธารณสุข / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: WA32 ป483ร 2505 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 2505สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WA32 ป483ร 2505] (1).

16. คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2528. เล่ม 1 = Essential drug manual A.D. 1985 volume 1 / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ก218ค 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ก218ค 2528] (1).

17. คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2529. เล่ม 2 = Essential drug manual A.D. 1986 volume 2 / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ก218ค 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ก218ค 2529] (1).

18. รายงานการวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผู้ป่วยและพยาบาลต่อกิจกรรมการพยาบาลจิตเวชที่ปฏิบัติจริงในโรงพยาบาลสวนปรุง / โดย ประไพ วิจักขณาพันธุ์

โดย ประไพ วิจักขณาพันธุ์ | กระทรวงสาธารณสุข. กรมสุขภาพจิต.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2541สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

19. คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2536. เล่ม 3 = Essential drug manual A.D. 1992 volume 3 / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ก218ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 2537, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ก218ค 2536] (1).

20. คู่มือบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2539(รายการยาเพิ่มเติม). เล่ม 4 = Essential drug manual A.D. 1996 volume 4 / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ก218ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ก218ค 2539] (1).