ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 274 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The organization of mental health services : societal and community systems / edited by W. Richard Scott and Bruce L. Black

โดย Scott, W. Richard | Black, Bruce L.

เลขเรียกหนังสือ: 362.20425 O68 เลขเรียกหนังสือ: WM30 O68 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.20425 O68] (1), PYULIB-DW [Call number: WM30 O68 1986] (1).

2. เมื่อลูกร้องไห้ = Crying for help / โดย แครอล ยัง ; แปล, ธัญญลักษณ์

โดย ยัง, แครอล | ธัญญลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ย223ม เลขเรียกหนังสือ: WS310 ย223ม 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขนิษฐา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ย223ม] (2), PYULIB-DW [Call number: WS310 ย223ม 2534] (1).

3. มาเป็นหมอกันเถิด 1 / สันต์ หัตถีรัตน์

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 610 ส576ม เลขเรียกหนังสือ: WB141 ส576ม 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610 ส576ม] (1), PYULIB-DW [Call number: WB141 ส576ม 2529] (1).

4. ฉลองครบรอบ 48 ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7309 ส293ฉ เลขเรียกหนังสือ: WY11.JT3 ฉ151 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยพิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7309 ส293ฉ] (3), PYULIB-DW [Call number: WY11JT3 ฉ151 2518] (1).

5. นิติเวชสาธก / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 614.1 ว574น เลขเรียกหนังสือ: W32.5 ว596น 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.1 ว574น] (2), PYULIB-DW [Call number: W32.5 ว596น 2519] (1).

6. โรคหู คอ จมูก / อำนวย คัจฉวารี

โดย อำนวย คัจฉวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 614.59 อ681ร 2530 เลขเรียกหนังสือ: WV100 อ681ร 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.59 อ681ร 2530] (2), PYULIB-DW [Call number: WV100 อ681ร 2530] (1).

7. คู่มือยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ค เลขเรียกหนังสือ: WS366 ค962ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WS366 ค962ค 2530] (1).

8. สัมผัสแห่งความรัก : ศิลปการนวดแบบไทย / สมบัติ ตาปัญญา

โดย สมบัติ ตาปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 ส255ส เลขเรียกหนังสือ: WB537 ส255ส 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงตะเกียง, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปการนวดแบบไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 ส255ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WB537 ส255ส 2528] (1).

9. ปวดหลัง / ดำรง กิจกุศล

โดย ดำรง กิจกุศล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.072 ด491ป เลขเรียกหนังสือ: WE720 ด491ป 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.072 ด491ป] (1), PYULIB-DW [Call number: WE720 ด491ป 2528] (2).

10. การใช้ยารักษาความวิตกกังวล / เจริญ สมวงษ์ศิริ

โดย เจริญ สมวงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.7 จ724ก เลขเรียกหนังสือ: WM172 จ57ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาวิกาการพิมพ์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.7 จ724ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WM172 จ57ก 2523] (1).

11. การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์ / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

โดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 ว698ก เลขเรียกหนังสือ: WF141 ว698ก 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0757 ว698ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WF141 ว698ก 2526] (2).

12. คู่มือโลหิตวิทยา / คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.15 ม246ค เลขเรียกหนังสือ: WH100 ม193ค 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.15 ม246ค] (1), PYULIB-DW [Call number: WH100 ม193ค 2518] (1). Special Status (1).

13. ความรู้เรื่องหัดเยอรมันสำหรับประชาชน / จันทพงษ์ วะสี

โดย จันทพงษ์ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: 616.916 จ248ค เลขเรียกหนังสือ: WC582 จ247ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิหมอชาวบ้าน, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.916 จ248ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WC582 จ247ค 2527] (1).

14. โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับประชาชน / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.953 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC550 ป419ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.953 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC550 ป419ร 2525] (1).

15. โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน : โรคแบคทีเรีย ปาราสิต ไวรัส เชื้อรา และสารพิษจากเชื้อรา = Zoonoses / โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ ... [และคนอื่นๆ]

โดย บุญเยี่ยม เกียรติวุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.959 ร924 เลขเรียกหนังสือ: WC950 บ538ร 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.959 ร924] (1), PYULIB-DW [Call number: WC950 บ538ร 2527] (1).

16. เอดส์ : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม = / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.979 ป419อ เลขเรียกหนังสือ: WC503 ป419อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.979 ป419อ] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.979 ป419อ] (1).

17. คู่มือตั้งครรภ์เตรียมคลอด : คู่มือของผู้ที่กำลังจะเป็นคุณแม่คนใหม่ / สวชัย อินทรประเสริฐ

โดย สวชัย อินทรประเสริฐ.

เลขเรียกหนังสือ: 618.2 ส375ค เลขเรียกหนังสือ: WQ150 ส868ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิตยสาร "ลูกรัก", [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 618.2 ส375ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WQ150 ส868ค] (1).

18. โรคของต่อมธัยรอยด์ / เทพ หิมะทองคำ

โดย เทพ หิมะทองคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.44 ท595ร เลขเรียกหนังสือ: WK200 ท596ร 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อาร์ดีพี, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.44 ท595ร] (1), PYULIB-DW [Call number: WK200 ท596ร 2526] (3).

19. ช็อค / โดย สันต์ หัตถีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.8912 ช312 เลขเรียกหนังสือ: WO149 ช312 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.8912 ช312] (2), PYULIB-DW [Call number: WO149 ช312 2519] (1).

20. โภชนาการกับโรคเบาหวาน / วลัย อินทรัมพรรย์

โดย วลัย อินทรัมพรรย์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.56314 ว343ภ เลขเรียกหนังสือ: WK818 ว353ภ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.56314 ว343ภ] (1), PYULIB-DW [Call number: WK818 ว353ภ 2528] (2).