ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 215 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Merriam-Webster's medical desk dictionary.

เลขเรียกหนังสือ: W13 M568 1993 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Springfield, Mass. : Merriam-Webster, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 M568 1993] (1).

2. Webster's New World : medical dictionary

เลขเรียกหนังสือ: W13 W385 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Wiley, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 W385 2003] (1).

3. Factors infuluencing patient cost and length of stay in adult intensive care units

โดย Petsunee Thungjaroenkul.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2006 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. Logan's medical and scientific abbreviations / Carloynn M. Logan, M. Katherine Rice.

โดย Logan, Carolynn M | Rice, M. Katherine.

เลขเรียกหนังสือ: 610.148 L831L (R.) เลขเรียกหนังสือ: W13 L831L 1987 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadephia : J.B. Lippincott, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 610.148 L831L] (1), [Call number: W13 L831L 1987] (1).

5. พฤติกรรมการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ = Self-care behavior and quality of life of the elderly Karen hilltribe in Chiangmai / พีรนุช จันทรคุปต์

โดย พีรนุช จันทรคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 305.26 พ791พ (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2540หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 305.26 พ791พ] (1), [Call number: 305.26 พ791พ] (1).

6. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ "อวย เกตุสิงห์" / สมชัย บวรกิตติ และคณะ

โดย สมชัย บวรกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ส238พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เรือนแก้ว, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ส238พ 2541] (1).

7. พจนานุกรมยาและยาใหม่ในประเทศไทย = Dictionary of drugs and new drugs in Thailand / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ว579พ 2541 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ว579พ 2541] (2).

8. The concise encyclopedia of the human body / written by David Burnie.

โดย Burnie, David.

เลขเรียกหนังสือ: QT13 B966C 1998 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QT13 B966C 1998] (1).

9. ศัพท์เภสัชกรรม / สุธี เวคะวากยานนท์.

โดย สุธี เวคะวากยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: QV13 ส786ศ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV13 ส786ศ 2538] (1).

10. Human anatomy : text and colour atlas / J.A. Gosling ... [et al.].

โดย Gosling, John Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 H918 1991 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London ; New York : Gower Medical, c1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QS17 H918 1991] (1).

11. ศัพท์ที่น่ารู้ทางภูมิคุ้มกันวิทยา / เรียบเรียงโดย ศรีวิไล วโรภาสตระกูล, อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์.

โดย ศรีวิไล วโรภาสตระกูล | อรุณรัฐ ร่มพฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QW513 ศ251ศ 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : โรงพิมพ์ศิริภัณฑ์ ออฟเซ็ท, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QW513 ศ251ศ 2533] (3).

12. พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ว579พ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ว579พ 2538] (1).

13. พจนานุกรมกลุ่มอาการโรค = Dictionary of medical syndromes / [โดย] สมชัย บวรกิตติ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมชัย บวรกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: QZ13 พ174 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QZ13 พ174 2534] (1).

14. The brain : mystery of matter and mind / Jack Fincher

โดย Fincher, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: WL300.3 F492B 1981 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : U.S. News Books, c1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WL300.3 F492B 1981] (1).

15. ผลของยาดีโป-เมดรอกซี่-โปรเจสเตอโรน-อาซีเตตฉีดคุมกำเนิดต่อการเปลี่ยนแปลงไขมันไฮเดนซิตี้ไลโปโปรตีน-โคเลสเตอรอล = Effect of depot-medroxy-progesterone acetate injection on high density lipo-protein-cholesterol / ดาราวัลย์ กลายสุข.

โดย ดาราวัลย์ กลายสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WP630 ด426ผ 2536 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2532หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WP630 ด426ผ 2536] (1).

16. พจนานุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ = Medical sciences dictionary / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ว579พ 2526 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ว579พ 2526] (2).

17. ผลของการล้างมือก่อนการผ่าตัดต่อจำนวนนิคมและชนิดของแบคทีเรีย = The result of pre-operative handwashing on the colony count and type of bacteria / ทัศนีย์ ทองประทีป.

โดย ทัศนีย์ ทองประทีป.

เลขเรียกหนังสือ: WO162 ท364ผ 2531 (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2531หมายเหตุ: วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531. สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WO162 ท364ผ 2531] (1).

18. The A to Z of pregnancy and childbirth : a concise encyclopedia / by Nancy Evans

โดย Evans, Nancy.

เลขเรียกหนังสือ: WQ200 E92A 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Alameda, Calif. : Hunter House, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WQ200 E92A 1994] (1).

19. Dictionary of medical terms / D.K. Butani

โดย Butani, D. K.

เลขเรียกหนังสือ: W13 B983D 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 B983D 1994] (1).

20. Medical dictionary / edited by P.H. Collin.

โดย Collin, P. H.

เลขเรียกหนังสือ: W13 M489 1993 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Universal Book Stall, 1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 M489 1993] (1).