ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3780 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. แผลในกระเพาะอาหาร / ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข

โดย ฝ่ายสุขศึกษา-สาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WI360 ฝ211ผ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI360 ฝ211ผ 2539] (1).

2. สาธารณสุขปริทัศน์ : ฤา--สาธารณสุขมูลฐานถึงทางตัน

เลขเรียกหนังสือ: WA39 ส639 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทีมงานหมอชาวบ้าน, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA39 ส639] (1).

3. นรีเวชศาสตร์ / จำรัส ศิริสัมพันธ์.

โดย จำรัส ศิริสัมพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: WP100 จ365น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : อักษรสัมพันธ์, [247-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP100 จ365น] (1).

4. Hypnotics / โดย จำลอง ดิษยวณิช

โดย จำลอง ดิษยวณิช.

เลขเรียกหนังสือ: QV85 จ77ฮ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทองจรัสการพิมพ์, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV85 จ77ฮ 2530] (1).

5. หลักโภชนาการปัจจุบัน / เสาวนีย์ จักรพิทักษ์

โดย เสาวนีย์ จักรพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QU145 ส517ห 2522 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยเขษม, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU145 ส517ห 2522] (1).

6. เคมีสำหรับนักศึกษาพยาบาล / โดย คณาจารย์วิทยาลัยพยาบาล.

โดย วิทยาลัยพยาบาล. คณาจารย์.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ค127ค 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองงานสาธารณสุข, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ค127ค 2531] (1).

7. ชีวเคมี. ตอนที่ 2 / คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะแพทยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QU120 ข285ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : คณะ, [25--?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QU120 ข285ช] (1).

8. จิตเภสัชบำบัด = Psychopharmacotherapy / วิจารณ์ วิชัยยะ

โดย วิจารณ์ วิชัยยะ.

เลขเรียกหนังสือ: QV77 ว519จ 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV77 ว519จ 2518] (1).

9. การพยาบาลเด็ก 2 / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส24ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส24ก 2525] (1).

10. วิธีป้องกันการตั้งครรภ์ / กระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: WY157 ส639ว 2514 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157 ส639ว 2514] (1).

11. เมื่อลูกร้องไห้ = Crying for help / โดย แครอล ยัง ; แปล, ธัญญลักษณ์

โดย ยัง, แครอล | ธัญญลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 649.1 ย223ม เลขเรียกหนังสือ: WS310 ย223ม 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ขนิษฐา, [2534?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 649.1 ย223ม] (2), PYULIB-DW [Call number: WS310 ย223ม 2534] (1).

12. มาเป็นหมอกันเถิด 1 / สันต์ หัตถีรัตน์

โดย สันต์ หัตถีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 610 ส576ม เลขเรียกหนังสือ: WB141 ส576ม 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610 ส576ม] (1), PYULIB-DW [Call number: WB141 ส576ม 2529] (1).

13. ฉลองครบรอบ 48 ปีของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย / สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

โดย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 610.7309 ส293ฉ เลขเรียกหนังสือ: WY11.JT3 ฉ151 2518 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยพิทยา, 2518สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.7309 ส293ฉ] (3), PYULIB-DW [Call number: WY11JT3 ฉ151 2518] (1).

14. นิติเวชสาธก / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์

โดย วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 614.1 ว574น เลขเรียกหนังสือ: W32.5 ว596น 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราศิริราช, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.1 ว574น] (2), PYULIB-DW [Call number: W32.5 ว596น 2519] (1).

15. โรคหู คอ จมูก / อำนวย คัจฉวารี

โดย อำนวย คัจฉวารี.

เลขเรียกหนังสือ: 614.59 อ681ร 2530 เลขเรียกหนังสือ: WV100 อ681ร 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 614.59 อ681ร 2530] (2), PYULIB-DW [Call number: WV100 อ681ร 2530] (1).

16. คู่มือยาที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก / โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม

โดย โครงการรณรงค์การใช้ยาที่เหมาะสม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ค962ค เลขเรียกหนังสือ: WS366 ค962ค 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการ, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ค962ค] (2), PYULIB-DW [Call number: WS366 ค962ค 2530] (1).

17. สัมผัสแห่งความรัก : ศิลปการนวดแบบไทย / สมบัติ ตาปัญญา

โดย สมบัติ ตาปัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 615.822 ส255ส เลขเรียกหนังสือ: WB537 ส255ส 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงตะเกียง, 2528ชื่อเรื่องอื่น: ศิลปการนวดแบบไทย.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.822 ส255ส] (1), PYULIB-DW [Call number: WB537 ส255ส 2528] (1).

18. ปวดหลัง / ดำรง กิจกุศล

โดย ดำรง กิจกุศล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.072 ด491ป เลขเรียกหนังสือ: WE720 ด491ป 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.072 ด491ป] (1), PYULIB-DW [Call number: WE720 ด491ป 2528] (2).

19. การใช้ยารักษาความวิตกกังวล / เจริญ สมวงษ์ศิริ

โดย เจริญ สมวงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 615.7 จ724ก เลขเรียกหนังสือ: WM172 จ57ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สาวิกาการพิมพ์, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.7 จ724ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WM172 จ57ก 2523] (1).

20. การวินิจฉัยโรคมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์ / วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์

โดย วิรุฬห์ ขาวปริสุทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 ว698ก เลขเรียกหนังสือ: WF141 ว698ก 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0757 ว698ก] (1), PYULIB-DW [Call number: WF141 ว698ก 2526] (2).