ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2249 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Ethics for nurses / Hilary Way

โดย Way, Hilary.

เลขเรียกหนังสือ: WY85 W357E 1962 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY85 W357E 1962] (1).

2. Nursing supervision / Lee Hand

โดย Hand, Lee.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 H236N 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reston, Vir. : Reston, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 H236N 1981] (1).

3. Fundamentals of nursing / Malinda Murray

โดย Murray, Malinda.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M983F 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M983F 1980] (1).

4. Cancer nursing / Lisa Begg Marino.

โดย Marino, Lisa Begg.

เลขเรียกหนังสือ: WY156 M339C 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: St. Louis : Mosby, 1981สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. Bedside maternity nursing / Inge J. Bleier.

โดย Bleier, Inge J.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 B646B 1979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : W.B. Sounders, 1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 B646B 1979] (1).

6. Skillmasters : better documentation

เลขเรียกหนังสือ: WY100.5 S628 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.5 S628 2003] (1).

7. Maternal-neonatal nursing made incredibly easy!

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 M425 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 M425 2004] (1).

8. Nursing procedures & protocols

เลขเรียกหนังสือ: WY100 N974 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 N974 2003] (1).

9. Nursing procedures

เลขเรียกหนังสือ: WY100 N974 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 N974 2004] (1).

10. Lippincott's nursing procedures.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 L765 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott Williams & Wilkins, c2009ชื่อเรื่องอื่น: Nursing procedures..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 L765 2009] (1).

11. Nursing management : a systems approach / Dee Ann Gillies

โดย Gillies, Dee Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 G481N 1982 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Saunders, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 G481N 1982] (1).

12. การพยาบาลเด็ก 2 / สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โดย กระทรวงสาธารณสุข. สำนักงานปลัดกระทรวง.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 ส24ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 ส24ก 2525] (1).

13. Research into practice : a reader for nurses and the caring professions / edited by Pamela Abbott and Roger Sapsford

โดย Abbott, Pamela | Sapsford, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 R432 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Buckingham : Open University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 R432 1997] (1).

14. บทเรียนแบบโปรแกรมเรื่อง เทคนิคการสนทนาเพื่อการบำบัด / ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

โดย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 ว585บ 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วพบ., 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 ว585บ 2541] (2).

15. Effective leadership and management in nursing / Eleanor J. Sullivan, Phillip J. Decker

โดย Sullivan, Eleanor J | Decker, Phillip J.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 S949E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Addison-Wesley, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 S949E 1997] (1).

16. Handbook of nursing diagnosis / Lynda Juall Carpenito

โดย Carpenito, Lynda Juall.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 C294H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Lippincott, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 C294H 1997] (2).

17. AACN handbook of critical care nursing / Marianne Chulay, Cathie Guzzetta, Barbara Dossey

โดย Chulay, Marianne | Guzzetta, Cathie | Dossey, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 C559A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Stamford, Conn. : Appleton & Lange, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 C559A 1997] (1).

18. Application of nursing process and nursing diagnosis : an interactive text / Marilynn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse.

โดย Doenges, Marilynn E | Moorhouse, Mary Frances.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 D651A 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : F. A. Davis, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 D651A 1992] (1).

19. Nursing law and ethics / edited by John Tingle and Alan Cribb

โดย Tingle, John | Cribb, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: WY33.1 N974 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Blackwell Science, 1998, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY33.1 N974 1998] (1).

20. Children's nursing / edited by Linda McQuaid, Sally Huband, Esther M. Parker.

โดย McQuaid, Linda | Huband, Sally | Parker, Esther M.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 C536 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 C536 1996] (1).