ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7034 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
141. Essentials of medical-surgical nursing / Susan C. deWit

โดย deWit, Susan C.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 D521E 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 D521E 1998] (1).

142. Clinical companion for Ashwill and Droske, Nursing Care of Children : Principles and Practice / Bonita E. Broyles

โดย Broyles, Bonita E.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 B885C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 B885C 1997] (1).

143. Family nursing practice / [edited by] Beth Vaughan-Cole ... [et al.].

โดย Vaughan-Cole, Beth.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 F198 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 F198 1998] (1).

144. Quick reference for emergency nursing / Beverley Tipsord-Klinkhammer, Colleen P. Andreoni

โดย Tipsord-Klinkhammer, Beverley | Andreoni, Colleen P.

เลขเรียกหนังสือ: WY154 T595Q 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY154 T595Q 1998] (1).

145. Practice guidelines for family nurse practitioners / Karen Fenstermacher, Barbara Toni Hudson.

โดย Fenstermacher, Karen | Hudson, Barbara Toni.

เลขเรียกหนังสือ: WY128 P895 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY128 P895 1997] (1).

146. A practical guide to health assessment / Marilyn Shelley Leasia, Frances Donovan Monahan

โดย Leasia, Marilyn Shelley | Monahan, Frances Donovan.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 L438P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W. B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 L438P 1997] (1).

147. สุขภาพจิตเด็ก / ผกา สัตยธรรม

โดย ผกา สัตยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 157.8 ผ113ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 157.8 ผ113ส 2540] (2).

148. การปฐมพยาบาลเนื่องจากการบาดเจ็บจากการกีฬา / ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์.

โดย ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 616.025 ธ647ก 2542 เลขเรียกหนังสือ: WA292 ธ647ก 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 616.025 ธ647ก 2542] (1).

149. โรคผิวหนังยุคโลกาภิวัฒน์ / เรณู โคตรจรัส

โดย เรณู โคตรจรัส.

เลขเรียกหนังสือ: WR140 ร765ร 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WR140 ร765ร 2538] (1).

150. นิ่วและถุงน้ำดีอักเสบ : ธรรมชาติบำบัด ปวดท้อง-ท้องอืดเรื้อรัง / อรชุน เลียววัฒนะผล, เรียบเรียง.

โดย อรชุน เลียววัฒนะผล.

เลขเรียกหนังสือ: WI755 น672 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI755 น672 2537] (2).

151. บาดเจ็บที่ท้อง / เกษียร ภังคานนท์ และคณะ

โดย เกษียร ภังคานนท์ | มหาวิทยาลัยมหิล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

เลขเรียกหนังสือ: WI900 ก817บ 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WI900 ก817บ 2529] (1).

152. เซลล์วิทยาวินิจฉัยโดยวิธีใช้เข็มเจาะ = Diagnostic fine needle aspiration cytology / กำธร ธรรมประเสริฐ

โดย กำธร ธรรมประเสริฐ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: QY95 ก572ซ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QY95 ก572ซ 2536] (1).

153. ตำราโรคไต / มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, วิจิตร บุญพรรคนาวิก ... [และคนอื่น ๆ ]

โดย มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย | วิจิตร บุญพรรคนาวิก.

เลขเรียกหนังสือ: WJ300 ม686ต 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WJ300 ม686ต 2539] (1).

154. ออร์โธปิดิคส์หัตถการ / ไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส

โดย ไพฑูรย์ เนาวรัตโนภาส.

เลขเรียกหนังสือ: WE175 พ975อ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชนจำกัด, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WE175 พ975อ 2536] (1).

155. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ], กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ค695 2538] (1).

156. ไลโปโปรตีนและภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง = Lipoproteins and atherosclerosis / พรทิพย์ โล่ห์เลขา

โดย พรทิพย์ โล่ห์เลขา.

เลขเรียกหนังสือ: QV465 พ239ล 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV465 พ239ล 2538] (1).

157. โรคใหลตาย = Sudden unexplained death syndrome / ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

โดย ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: W820 ป618ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พี.บี.ฟอเรนส์บุ๊ค เซนเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W820 ป618ร 2540] (2).

158. ทุกข์, สมุทัยในระบบสาธารณสุข และหลักประกันสุขภาพคนไทย / วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

โดย วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: W100 ว711ท 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: W100 ว711ท 2540] (2).

159. การใส่ท่อช่วยหายใจ / พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล.

โดย พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: WF490 พ156ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF490 พ156ก 2539] (2).

160. พิษของยาฆ่าแมลงต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม / พาลาภ สิงหเสนี

โดย พาลาภ สิงหเสนี.

เลขเรียกหนังสือ: WA240 พ621พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WA240 พ621พ 2537] (2).