ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 7034 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. Caring for older people in a mixed economy / Linda Smith, Mary Reavey

โดย Smith, Linda | Reavey, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 S655C 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Churchill Livingstone, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 S655C 1997] (1).

82. Essentials of maternal-newborn nursing / Patricia Wieland Ladewig, Marcia L. London, Sally B. Olds

โดย Ladewig, Patricia Wieland | London, Marcia L | Olds, Sally B.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.3 L154E 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redwood City, Calif. : Addison-Wesley Nursing, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.3 L154E 1994] (1).

83. Medical-surgical nursing : assessment and management of clinical problems / edited by Sharon Mantik Lewis, Idolia Cox Collier, Margaret M. Heitkemper.

โดย Collier, Idolia Cox | Heitkemper, Margaret McLean | Lewis, Sharon Mantik.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M489 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M489 1996] (1).

84. Pain : its nature and management / edited by Veronica Nicky Thomas

โดย Thomas, Veronica Nicky.

เลขเรียกหนังสือ: WL704 P144 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Bailliere Tindall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WL704 P144 1997] (1).

85. Medical-surgical nursing : foundations for clinical practice / Frances Donovan Monahan, Marianne Neighbors

โดย Manahan, Frances Donovan | Neighbors, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 M734M 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 M734M 1998] (1).

86. Foundations of psychiatric mental health nursing / Elizabeth M. Varcarolis

โดย Varcarolis, Elizabeth M.

เลขเรียกหนังสือ: WY160 V289F 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY160 V289F 1998] (1).

87. The practice of nursing research : conduct, critique & utilization / Nancy Burns, Susan K. Grove

โดย Burns, Nancy | Grove, Susan K.

เลขเรียกหนังสือ: WY20.5 B967P 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY20.5 B967P 1997] (1).

88. Current issues in nursing / edited by Joanne Comi McCloskey, Helen Kennedy Grace

โดย McCloskey, Joanne Comi | Grace, Helen Kennedy.

เลขเรียกหนังสือ: WY16 C976 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY16 C976 1997] (1).

89. Nursing care of children : principles and practice / edited by Jean Weiler Ashwill, Susan Colvert Droske

โดย Ashwill, Jean Weiler | Droske, Susan Colvert.

เลขเรียกหนังสือ: WY159 N974 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY159 N974 1997] (1).

90. Gynaecology / edited by Robert W. Shaw, W. Patrick Soutter, Stuart L. Stanton

โดย Shaw, Robert W | Soutter, W. Patrick | Stanton, Stuar L.

เลขเรียกหนังสือ: WP140 G997 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Churchill Livingstone, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP140 G997 1997] (1).

91. Mosby's clinical nursing / June M. Thompson ... [et al.]

โดย Thompson, June M.

เลขเรียกหนังสือ: WY100 M894 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100 M894 1997] (1).

92. Community health nursing : promoting health of aggregates, families, and individuals / [edited by] Marcia Stanhope, Jeanette Lancaster

โดย Stanhope, Marcia | Lancaster, Jeanette.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 C734 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 C734 1996] (1).

93. Assisted ventilation of the neonate / [edited by] Jay P. Goldsmith, Edward H. Karotkin

โดย Goldsmith, Jay P | Karotkin, Edward H.

เลขเรียกหนังสือ: WS420 A848 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WS420 A848 1996] (1).

94. Preterm labor / edited by Murdo G. Elder, Ronald F. Lamont, Roberto Romero

โดย Elder, Murdoch George | Lamont, Ronald F | Romero, Roberto.

เลขเรียกหนังสือ: WQ330 P942 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Churchill Livingstone, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ330 P942 1997] (1).

95. Orthopaedic nursing / [edited by] Ann Butler Maher, Susan Warner Salmond, Teresa A. Pellino

โดย Maher, Ann Butler | Salmond, Susan Warner | Pellino, Teresa A.

เลขเรียกหนังสือ: WY157.6 O77 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY157.6 O77 1998] (1).

96. Manual of nursing diagnosis 1997-1998 / Marjory Gordon.

โดย Gordon, Marjory.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 G664M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 G664M 1997] (1).

97. Manual of gerontologic nursing / Charlotte Eliopoulos.

โดย Eliopoulos, Charlotte.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 E42M 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 E42M 1999] (1).

98. Heart sounds and murmurs : a practical guide / Barbara Erickson.

โดย Erickson, Barbara.

เลขเรียกหนังสือ: WG18.2 E68H 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WG18.2 E68H 1997] (1).

99. Guide to nursing management and leadership / Ann Marriner-Tomey.

โดย Marriner-Tomey, Ann.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M359G 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Mosby, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M359G 1996] (1).

100. Primary care oncology / [edited by] Kathryn L. Boyer ... [et al.].

โดย Boyer, Kathryn L.

เลขเรียกหนังสือ: QZ200 P952 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : W.B. Saunders, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QZ200 P952 1999] (1).