ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
121. คณิตศาสตร์เข้าปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์ = The only book complete with explanations / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ศ818ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. (ประเทศไทย), 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ศ818ค 2540] (1).

122. Calculus : applications and technology for business, social and life sciences / Edmond C. Tomastik

โดย Tomastik, Edmond C.

เลขเรียกหนังสือ: 515 T655C 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Fort Worth, Tex. : Sounders College Pub., c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 T655C 1999] (1).

123. คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร / เรียบเรียงโดย สุรศักดิ์ ทองธรรมชาติ

โดย สุรศักดิ์ ทองธรรมชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 515.7 ส883ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.7 ส883ค] (1).

124. Advanced engineering mathematics / Erwin Kreyszig

โดย Kreyszig, Erwin.

เลขเรียกหนังสือ: 515 K92A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 K92A 1999] (1).

125. ชุดรวมข้อสอบคณิตศาสตร์ (NIDA) / จัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถาบัน Opinion

โดย สถาบัน Opinion. คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ส181ช 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ส181ช 2543] (1).

126. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ = Mathematics for computer / อุไรวรรณ แย้มแสงสังข์

โดย อุไรวรรณ แย้มแสงสังข์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ858ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : การศึกษา, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ858ค] (1).

127. Introductory mathematical analysis : for business, economics, and the life and social sciences / Ernest F. Haeussler, Jr., Richard S. Paul

โดย Haeussler, Ernest F | Paul, Richard S.

เลขเรียกหนังสือ: 515.1 H137I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.1 H137I 1999] (1).

128. คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม / โดย จำนงค์ พุ่มคำ

โดย จำนงค์ พุ่มคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 620.0042 จ344ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.0042 จ344ค] (1).

129. คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / โดย เกียรติศักดิ์ ครุธพุ่ม

โดย เกียรติศักดิ์ ครุธพุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 537.5 ก855ค 2542 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 537.5 ก855ค 2542] (1).

130. คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม / โดย จำนงค์ พุ่มคำ

โดย จำนงค์ พุ่มคำ.

เลขเรียกหนังสือ: 620.0042 จ344ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.0042 จ344ค 2536] (1).

131. สนุกคิดคณิตศาสตร์ / เขียนโดย อนุชิด ล้ำยอดมรรคผล

โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ188ส 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ188ส 2544] (2).

132. คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ / โดย อนุสรณ์ สรพรหม

โดย อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151 อ231ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151 อ231ค] (3).

133. คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์ / รำพรรณ จันทวิวัฒน์

โดย รำพรรณ จันทวิวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ร462ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ร462ค] (2).

134. คู่มือตัดตัวเลือก / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).

135. คู่มือตัดตัวเลือกข้อสอบคณิตศาสตร์ ม. ต้น / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).

136. คู่มือตัดตัวเลือก (ภาค 2) เฉลย คณิตศาสตร์ ก. 2539 เฉลย คณิตศาสตร์ กข. 2539 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).

137. คู่มือตัดตัวเลือก (ภาค 3) เฉลยคณิตศาสตร์ ก & กข 2540 โดยใช้วิธีจริง VS วิธีตัดตัวเลือก / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).

138. รวมปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ และสารพันปัญหาคณิตศาสตร์ / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ร 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ร 2543] (1).

139. คู่มือตัดตัวเลือกคณิตศาสตร์ ม. 6 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 6 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).

140. คู่มือตัดตัวเลือก คณิตศาสตร์ ม. 5 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม. 5 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ค] (1).