ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Discrete mathematics / Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright

โดย Ross, Kenneth A | Wright, Charles R. B.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R824D 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R824D 1999] (1).

162. คณิตศาสตร์ 1 / ผู้เขียน, สมภาส วงศ์ไวโรจน์

โดย สมภาส วงศ์ไวโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ส271ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ส271ค] (2).

163. รวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์พร้อมแนวคิด (2540-2544) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ | สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 510.076 ร155 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.076 ร155] (2).

164. คณิตศาสตร์ 1 = Mathematics 1 / พรธิรา บุญเรืองยา

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ244ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ค] (2).

165. Basic mathematics : through applications / Geoffrey Akst, Sadie Bragg

โดย Akst, Geoffrey | Bragg, Sadie.

เลขเรียกหนังสือ: 510 A315B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison Wesley, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 A315B] (1).

166. การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ = Problem solving / ผู้เขียน, สิริพร ทิพย์คง

โดย สิริพร ทิพย์คง | กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหนังสือ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ส731ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ส731ก] (2).

167. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics / พรธิรา บุญเรืองยา

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ244ค 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ค 2545] (2).

168. คณิตศาสตร์พื้นฐาน = Fund a mental mathematics / เลิศ สิทธิโกศล

โดย เลิศ สิทธิโกศล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ล898ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ล898ค] (2).

169. Basic mathematics for college students / Alan S. Tussy, R. David Gustafson

โดย Tussy, Alan S | Gustafson, Roy David.

เลขเรียกหนังสือ: 513.14 T965B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Brooks/Cole, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 513.14 T965B 2002] (1).

170. Mathematical handbook of formulas and tables / abridgement editors, George J. Hademenos

โดย Liu, John | Spiegel, Murray R | Hademenos, George J.

เลขเรียกหนังสือ: 510.212 M426 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.212 M426] (1).

171. Calculus / abridgement editor, George J. Hademenos

โดย Ayres, Frank | Mendelson, Elliott | Hademenos, George J.

เลขเรียกหนังสือ: 515 C144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 C144] (1).

172. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen

โดย Rosen, Kenneth H.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R813D 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R813D 2003] (1).

173. คณิตศาสตร์ อนุกรม อนุกรมฟูเรียร์และลาปลาซ (ภาคทฤษฎี) / โดย ธีระพงษ์ กิตติสยาม.

โดย ธีระพงษ์ กิตติสยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 ธ666ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 ธ666ค] (2).

174. เฉลยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ อนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ และลาปลาซ / โดย ธีระพงษ์ กิตติสยาม.

โดย ธีระพงษ์ กิตติสยาม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63076 ธ666ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงแก้ว, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63076 ธ666ฉ] (1).

175. หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.5107 ก169ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.5107 ก169ห] (2).

176. คณิตศาสตร์ขั้นสูง = Advanced mathematics / ผู้เขียน, วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร

โดย วิมลรัตน์ งามอร่ามวรางกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว671ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว671ค] (1). Special Status (1).

177. แคลคูลัส 1, สำหรับวิศวกร = Calulus I for engineers / ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์

โดย ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ธ677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2546?] สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ธ677ค] (1).

178. ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ร419ศ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 ร419ศ 2545] (2).

179. Mathematical methods for physics and engineering : a comprehensive guide / K. F. Riley, M. P. Hobson and S. J. Bence

โดย Riley, Kenneth Franklin | Hobson, Michael Paul | Bence, Stephen John.

เลขเรียกหนังสือ: 515.1 R573M 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U. K. : Cambridge University Press, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.1 R573M 2002] (1).

180. McGraw-Hill dictionary of mathematics

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 M147 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 M147 2003] (1).