ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. Algebra for college students / Mark Dugopolski

โดย Dugopolski, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 512.9 D867A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.9 D867A 2004] (1).

182. Precalculus / Margaret L. Lial, John Hornsby, David I. Schneider

โดย Lial, Margaret L | Hornsby, John | Schneider, David I.

เลขเรียกหนังสือ: 512 L693P 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512 L693P 2001] (2).

183. Introductory mathematics / Nigel P. Cook

โดย Cook, Nigel P.

เลขเรียกหนังสือ: 510 C771I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Merrill/Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 C771I 2001] (2).

184. Calculus and its applications / Marvin L. Bittinger

โดย Bittinger, Marvin L.

เลขเรียกหนังสือ: 515 B624C 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Addison-Wesley, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 B624C 2004] (2).

185. คณิตศาสตร์คำกลอน / ประพันธ์โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.

โดย อนุชิต ล้ำยอดมรรคผล.

เลขเรียกหนังสือ: 372.7 อ188ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กระดาษสา, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.7 อ188ค] (2).

186. พีชคณิตเชิงเส้น = Linear algebra / โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา, เพ็ญพรรณ ยังคง

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา | เพ็ญพรรณ ยังคง.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 ด493พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 ด493พ] (1).

187. หลักการคณิตศาสตร์ / ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร

โดย ปิยรัตน์ จาตุรันตบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ป619ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.3 ป619ห] (2).

188. Lower bounds of tripartite and quadripatite ramsey numbers = ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์แบบไตรพาร์ไทต์และแบบควอดริพาร์ไทต์ / Aungkana Keawphoungthong.

โดย Aungkana Keawphoungthong.

เลขเรียกหนังสือ: 511.1 A926L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

189. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต 2543] (1).

190. Mathematical ideas / Charles D. Miller, Vern E. Heeren, John Hornsby

โดย Miller, Charles D | Hornsby, John | Heeren, Vern E.

เลขเรียกหนังสือ: 510 M647M 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., expanded ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Pearson/Addison-Wesley, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 M647M 2004] (1).

191. Introduction to mathematical programming / Wayne L. Winston, Munirpallam Venkataramanan ; with cases by Jeffrey B. Goldberg

โดย Winston, Wayne L | Venkataramanan, Munirpallam.

เลขเรียกหนังสือ: 510.285 W783I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.285 W783I 2003] (2).

192. ภินทนคณิตศาสตร์ = Discrete mathematics / โดย สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.

โดย สมชาย ประสิทธิ์จูตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ส239ภ 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : งานประชาสัมพันธ์และมัลติมีเดีย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ส239ภ 2546] (2).

193. Statistics explained / Perry R. Hinton

โดย Hinton, Perry Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H666S 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H666S 2004] (1).

194. Applied statistics : analysis of variance and regression / Ruth M. Mickey, Olive Jean Dunn, Virginia A. Clark

โดย Mickey, Ruth M | Dunn, Olive Jean | Clark, Virginia A.

เลขเรียกหนังสือ: 519.538 M625P 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : Wiley-Interscience, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.538 M625P 2004] (1).

195. ทฤษฎีจำนวน / สมใจ จิตพิทักษ์

โดย สมใจ จิตพิทักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 512.7 ส237ท 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : การผลิตเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยสงขลา, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.7 ส237ท 2545] (2).

196. หลักคณิตศาสตร์ / วิชัย ชำนิ

โดย วิชัย ชำนิ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.1 ว539ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.1 ว539ห] (2).

197. พิชคณิตนามธรรม / วิชัย ชำนิ

โดย วิชัย ชำนิ.

เลขเรียกหนังสือ: 512.02 ว539พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: สงขลา : ภารกิจเอกสารและตำรา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.02 ว539พ] (2).

198. เอกภพ : เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติของจักรวาล / วิภู รุโจปการ, ผู้เขียน

โดย วิภู รุโจปการ.

เลขเรียกหนังสือ: 523.1 ว661อ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นามนีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 523.1 ว661อ 2547] (1).

199. ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 503 ร419ศ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 503 ร419ศ 2546] (1).

200. SPSS/FW. เล่มที่ 3 : การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ สมการถดถอยชนิดต่างๆ และการวิเคราะห์ปัจจัย / วิยะดา ตันวัฒนากูล.

โดย วิยะดา ตันวัฒนากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 ว676ส 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยพิมพ์เอกสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 ว676ส 2546] (1).