ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. Set theory and syntactic description / by William S. Cooper

โดย Cooper, William S.

เลขเรียกหนังสือ: 415.0151 C778S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Mouton, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415.0151 C778S] (1).

42. The laboratory approach to teaching calculus / editors, L. Carl Leinbach ... [et al.]

โดย Leinbach, L. Carl.

เลขเรียกหนังสือ: 515.07 L127 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States of America : The Mathematical Association of America, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.07 L127] (1).

43. ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข / ภัทรา โรจนไพบูลย์

โดย ภัทรา โรจนไพบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ภ374ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ภ374ร 2540] (1).

44. คณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 = Advanced calculus I / สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

โดย สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส283ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส283ค 2540] (1).

45. พีชคณิตเชิงเส้น = Linear algebra / กรรณิกา เกียนวัฒนา

โดย กรรณิกา เกียนวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 ก172พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 ก172พ] (1).

46. คณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 = Advanced calculus II / สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

โดย สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส283ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส283ค 2540] (1).

47. Calculus : the dynamics of change / A. Wayne Roberts, editor

โดย Roberts, A. Wayne.

เลขเรียกหนังสือ: 515.07 C144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States America : The Mathematical Association of America, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.07 C144] (1).

48. Logic as algebra / Paul Halmos, Steven Givant

โดย Halmos, Paul | Givant, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 H194L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: United States of America : The Mathematical Association of America, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 H194L] (1).

49. What is calculus about? / by W. W. Sawyer

โดย Sawyer, W. W.

เลขเรียกหนังสือ: 515 S271W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington, D.C. : Mathematical Association of America, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 S271W] (1).

50. คู่มือและเทคนิคคิดลัดโจทย์คณิตศาสตร์ 6 ค 016, ค 046 / เจริญ ภูภัทรพงศ์, ศรีลัดดา ภูภัทรพงศ์

โดย เจริญ ภูภัทรพงศ์ | ศรีลัดดา ภูภัทรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 จ723ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : SCIENCE CENTER, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 จ723ค] (1).

51. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics (206191) / ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค] (1).

52. ทฤษฎีจำนวน = Number theory / นฤมล ศรชัยยืน

โดย นฤมล ศรชัยยืน.

เลขเรียกหนังสือ: 512.7 น276ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.7 น276ท] (1).

53. คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น = Elementary mathematical logic / สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

โดย สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 ส342ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 ส342ค] (2).

54. ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 38 ประจำปี พ.ศ.2540 ณ ประเทศอาร์เจนตินา ; และ ข้อสอบในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2540 / สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

เลขเรียกหนังสือ: 510.076 ข289 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แม็ค, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.076 ข289] (1).

55. คณิตศาสตร์และสถิติ = Mathematics and statistics / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค 2537] (1).

56. คณิตศาสตร์และสถิติ = Mathematics and statistics / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ม246ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ม246ค 2537] (1).

57. สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น / ไพโรจน์ สัตยธรรม

โดย ไพโรจน์ สัตยธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 พ993ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 พ993ส] (1).

58. การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ = Solutions of differential equations / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 ด493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 ด493ก] (2).

59. Algebraic topology : an introduction / William S. Massey

โดย Massey, William S.

เลขเรียกหนังสือ: 514.2 M416A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, 1977, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 514.2 M416A] (1).

60. Basic mathematics / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 512 L271B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512 L271B] (1).