ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 286 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mathematical modeling / Mark M. Meerschaert.

โดย Meerschaert, Mark M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.8 M487M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.8 M487M] (1).

2. คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 / ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

โดย ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ธ627ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ธ627ค] (1).

3. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต] (1).

4. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล

โดย อุ่นใจ ลิมตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 อ829ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 อ829ค] (1).

5. ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ร419ศ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 ร419ศ 2540] (1).

6. Logic and structure / Dirk van Dalen

โดย Dalen, Dirk van.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 D139L 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd, augm. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 D139L 1997] (1).

7. Vector calculus / Susan Jane Colley

โดย Colley, Susan Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 C698V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 C698V] (1).

8. แคลคูลัส = Calculus / วารี เกรอต

โดย วารี เกรอต.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว484ค] (1).

9. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics (206191) / ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค] (1).

10. Basic mathematics / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 512 L271B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512 L271B] (1).

11. คณิตศาสตร์นิด้า = Math Nida / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ818ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือฯ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ818ค] (1).

12. Symbolic logic / Irving M. Copi

โดย Copi, Irving M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 C783S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 C783S] (1).

13. Induction and analogy in mathematics / G. Polya

โดย Polya, G.

เลขเรียกหนังสือ: 510 P781I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton : University Press, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 P781I] (1).

14. Interpolation and approximation / Davis Philip J.

โดย Davis, Philip J.

เลขเรียกหนังสือ: 511.42 D197I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Blaisdell, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.42 D197I] (1).

15. Discrete and switching functions / by Marc Davio

โดย Davio, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 511.33 D259D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, [c1978]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.33 D259D] (1).

16. Arithmetic : its structure and concepts / Francis J. Mueller

โดย Mueller, Francis J.

เลขเรียกหนังสือ: 511 M946A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 M946A] (1).

17. McGraw-Hill dictionary of mathematics

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 M147 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 M147 2003] (1).

18. Algebra for college students / Mark Dugopolski

โดย Dugopolski, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 512.9 D867A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.9 D867A 2004] (1).

19. Statistics explained / Perry R. Hinton

โดย Hinton, Perry Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H666S 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H666S 2004] (1).

20. สถิติธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส324ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส324ส] (1).