ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ร419ศ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 ร419ศ 2540] (1).

2. McGraw-Hill dictionary of mathematics

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 M147 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 M147 2003] (1).

3. หนังสือรายชื่อสื่อการเรียนการสอนที่บ่งชี้เนื้อหา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

โดย กรมวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 016.5107 ก169ห (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.5107 ก169ห] (2).

4. ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ร419ศ 2545 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 ร419ศ 2545] (2).

5. Lower bounds of tripartite and quadripatite ramsey numbers = ขอบเขตล่างของจำนวนแรมเซย์แบบไตรพาร์ไทต์และแบบควอดริพาร์ไทต์ / Aungkana Keawphoungthong.

โดย Aungkana Keawphoungthong.

เลขเรียกหนังสือ: 511.1 A926L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2004สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 503 ร419ศ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5 (แก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 503 ร419ศ 2546] (1).