ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 210 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน 1 / ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

โดย ธีรนันท์ พฤกษ์กันทรากร.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ธ627ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ขอนแก่น] : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ธ627ค] (1).

2. ตัวอย่างและแบบฝึกหัดแคลคูลัส / มงคล ทองสงคราม

โดย มงคล ทองสงคราม.

เลขเรียกหนังสือ: 515.076 ม114ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รามาการพิมพ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.076 ม114ต] (1).

3. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล

โดย อุ่นใจ ลิมตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 อ829ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 อ829ค] (1).

4. แคลคูลัส = Calculus / วารี เกรอต

โดย วารี เกรอต.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว484ค] (1).

5. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics (206191) / ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาคณิตศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค] (1).

6. คณิตศาสตร์นิด้า = Math Nida / ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ818ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือฯ, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ818ค] (1).

7. สถิติธุรกิจ / สรชัย พิศาลบุตร

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส324ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส324ส] (1).

8. วิจัย--ใครว่ายาก / สรชัย พิศาลบุตร.

โดย สรชัย พิศาลบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส325ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส325ว] (1).

9. คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มวิทยาศาสตร์. เล่ม 3 / คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิทยาศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246ค 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะ, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246ค 2526] (1).

10. แคลคูลัส 2 / โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง ... [และคนอื่นๆ].

โดย วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 515.43 ค942 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.43 ค942 2529] (1).

11. คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

โดย ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ศ677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ศ677ค] (1).

12. เทคนิคการประมาณเชิงวิเคราะห์ / มงคล เดชคนรินทร์

โดย มงคล เดชนครินทร์ | ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ม114ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ม114ท] (2).

13. สถิติศาสตร์ประยุกต์สำหรับครู / ประคอง กรรณสูต.

โดย ประคอง กรรณสูต.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป198ส 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป198ส 2525] (3).

14. ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 2542 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ข] (1).

15. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ คณิตศาสตร์เบื้องต้น = Theory and problems of basic mathematics with applications to science and technology / เฮม ครูกลาค, จอห์น ที. มัวร์ ; แปลและเรียบเรียงโดย อุบลวรรณา เงินวิจิตร.

โดย ครูกลาค, เฮม | มัวร์, จอห์น ที | อุบลวรรณา เงินวิจิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 511 ค167ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 ค167ท] (1).

16. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ = Theory and problems of mathematical methods for business and economics / Edward T. Dowling ; แปลและเรียบเรียงโดย อนุสรณ์ สรพรหม..

โดย ดาวลิ่ง, เอ็ดวาร์ด ที | อนุสรณ์ สรพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 ด445ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 ด445ท] (1).

17. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์ดีสครีต = Theory and problems of discrete mathematic / Seymour Lipschutz ; แปลและเรียบเรียงโดย สมพร สูตินันท์โอภาส.

โดย ลิบชูทซ์, ซีมัวร์ | สมพร สูตินันท์โอภาส.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ล446ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ล446ท] (3).

18. คณิตศาสตร์โอลิมปิค / โดย เกรียงไกร นวยุค.

โดย เกรียงไกร นวยุค | สัตยา ชูชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ก767ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ก767ค] (1).

19. ปกิณกสูตรคณิตศาสตร์ / รวบรวมโดย สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์

โดย สุพพัดดา ปวนะฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 511.0212 ป118 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.0212 ป118 2539] (2).

20. การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษา

โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.71 ก494 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.71 ก494] (1).