ผลการค้นหาของคุณมี 75 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mathematical modeling / Mark M. Meerschaert.

โดย Meerschaert, Mark M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.8 M487M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Diego, Calif. : Academic Press, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.8 M487M] (1).

2. Logic and structure / Dirk van Dalen

โดย Dalen, Dirk van.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 D139L 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd, augm. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 D139L 1997] (1).

3. Vector calculus / Susan Jane Colley

โดย Colley, Susan Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 C698V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 C698V] (1).

4. Basic mathematics / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 512 L271B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512 L271B] (1).

5. Symbolic logic / Irving M. Copi

โดย Copi, Irving M.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 C783S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, 1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 C783S] (1).

6. Induction and analogy in mathematics / G. Polya

โดย Polya, G.

เลขเรียกหนังสือ: 510 P781I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton : University Press, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 P781I] (1).

7. Interpolation and approximation / Davis Philip J.

โดย Davis, Philip J.

เลขเรียกหนังสือ: 511.42 D197I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Blaisdell, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.42 D197I] (1).

8. Discrete and switching functions / by Marc Davio

โดย Davio, Marc.

เลขเรียกหนังสือ: 511.33 D259D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, [c1978]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.33 D259D] (1).

9. Arithmetic : its structure and concepts / Francis J. Mueller

โดย Mueller, Francis J.

เลขเรียกหนังสือ: 511 M946A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1956สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 M946A] (1).

10. Algebra for college students / Mark Dugopolski

โดย Dugopolski, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 512.9 D867A 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.9 D867A 2004] (1).

11. Statistics explained / Perry R. Hinton

โดย Hinton, Perry Roy.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H666S 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H666S 2004] (1).

12. Linear algebra with applications / Jeanne Agnew, Robert C. Knapp.

โดย Agnew, Jeanne | Knapp, Robert C.

เลขเรียกหนังสือ: 512.5 A273L 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Monterey, Calif. : Brooks/Cole c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.5 A273L 1983] (2).

13. Business mathematics for colleges / by Louis A. Rice, Alfred C. Boyd, F. Blair Mayne

โดย Rice, Louis A | Boyd, Alfred C | Mayne, F. Blair.

เลขเรียกหนังสือ: 519 R496B 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : South Western, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 R496B 1966] (1).

14. รวมปัญหาอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และสารพันปัญหาคณิตศาสตร์ / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ด493ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ด493ร] (1).

15. Calculus of several variables / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 515.84 L269C 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.84 L269C 1987] (1).

16. Introduction to group theory / Walter Ledermann, Alan J. Weir

โดย Ledermann, Walter | Weir, Alan J.

เลขเรียกหนังสือ: 512.2 L473I 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Essex, England : Longman, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.2 L473I 1996] (1).

17. Elementary differential equations / by Earl D. Rainville, Phillip E. Bedient, Richard E. Bedient

โดย Rainville, Earl D | Bedient, Phillip E | Bedient, Richard E.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 R159E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Uppre Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 R159E 1997] (1).

18. Elementary differential equations and boundary value problems / William E. Boyce, Richard C. DiPrima

โดย Boyce, William E | DiPrima, Richard C.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 B789E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 B789E 1997] (1).

19. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสขั้นสูง = Theory and problems of advanced calculus / ของ Murray R. Spiegel ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์

โดย สปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์ | สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส223ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส223ท] (2).

20. Mathematical logic / H.-D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas

โดย Ebbinghaus, Heinz-Dieter | Flum, Jorg | Thomas, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 E15M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, 1996, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 E15M 1996] (1).