ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. สถิติประยุกต์ทางพฤติกรรมศาสตร์ = Statistics applied to behavioral sciences / สุชาดา บวรกิติวงศ์.

โดย สุชาดา บวรกิติวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.42 ส759ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.42 ส759ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 001.42 ส759ส] (2). Checked out (1).

2. สถิติสำหรับงานวิจัย / กัลยา วานิชย์บัญชา.

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ก398ส 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 519.5 ก398ส 2549] (2).