ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Basic mathematics / Serge Lang

โดย Lang, Serge.

เลขเรียกหนังสือ: 512 L271B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512 L271B] (1).

2. Induction and analogy in mathematics / G. Polya

โดย Polya, G.

เลขเรียกหนังสือ: 510 P781I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Princeton : University Press, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 P781I] (1).

3. McGraw-Hill dictionary of mathematics

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 M147 2003 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 M147 2003] (1).

4. Business mathematics for colleges / by Louis A. Rice, Alfred C. Boyd, F. Blair Mayne

โดย Rice, Louis A | Boyd, Alfred C | Mayne, F. Blair.

เลขเรียกหนังสือ: 519 R496B 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : South Western, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 R496B 1966] (1).

5. Engineering mathematics with mathematica / John S. Robertson

โดย Robertson, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 620.00151 R651E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.00151 R651E] (1).

6. Mathematical techniques : an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences / D. W. Jordan and P. Smith

โดย Jordan, D. W.

เลขเรียกหนังสือ: 510 J82M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxfrod University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 J82M 1997] (1).

7. Set theory and syntactic description / by William S. Cooper

โดย Cooper, William S.

เลขเรียกหนังสือ: 415.0151 C778S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Mouton, 1964สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415.0151 C778S] (1).

8. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen

โดย Rosen, Kenneth H.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R813D 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R813D 1999] (1).

9. Building mathematical concepts in the elementary school / by Peter Lincoln Spencer, and Marguerite Brydegaard

โดย Spencer, Peter Lincoln | Brydegaard, Marguerite.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7 S745B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, 1952สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7 S745B] (1).

10. Enrichment mathematics for the grades / National Council of Teachers of Mathematics

โดย National Council of Teachers of Mathematics.

เลขเรียกหนังสือ: 510 N277E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Washington : National Council, 1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 N277E] (1).

11. Advanced engineering mathematics / Erwin Kreyszig

โดย Kreyszig, Erwin.

เลขเรียกหนังสือ: 515 K92A 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 K92A 1999] (1).

12. Introductory mathematical analysis : for business, economics, and the life and social sciences / Ernest F. Haeussler, Jr., Richard S. Paul

โดย Haeussler, Ernest F | Paul, Richard S.

เลขเรียกหนังสือ: 515.1 H137I 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.1 H137I 1999] (1).

13. Discrete mathematics with graph theory / Edgar G. Goodaire, Michael M. Parmenter

โดย Goodaire, Edgar G | Parmenter, Michael M.

เลขเรียกหนังสือ: 511 G646D 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 G646D 2002] (1).

14. Computer math : problem solving for information technology / Charles Marchant Reeder

โดย Reeder, Charles Marchant.

เลขเรียกหนังสือ: 510 R323C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 R323C] (1).

15. Discrete mathematics / Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright

โดย Ross, Kenneth A | Wright, Charles R. B.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R824D 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R824D 1999] (1).

16. Basic mathematics : through applications / Geoffrey Akst, Sadie Bragg

โดย Akst, Geoffrey | Bragg, Sadie.

เลขเรียกหนังสือ: 510 A315B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison Wesley, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 A315B] (1).

17. Basic mathematics for college students / Alan S. Tussy, R. David Gustafson

โดย Tussy, Alan S | Gustafson, Roy David.

เลขเรียกหนังสือ: 513.14 T965B 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Brooks/Cole, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 513.14 T965B 2002] (1).

18. Mathematical handbook of formulas and tables / abridgement editors, George J. Hademenos

โดย Liu, John | Spiegel, Murray R | Hademenos, George J.

เลขเรียกหนังสือ: 510.212 M426 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.212 M426] (1).

19. Discrete mathematics and its applications / Kenneth H. Rosen

โดย Rosen, Kenneth H.

เลขเรียกหนังสือ: 511 R813D 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511 R813D 2003] (1).

20. Introductory mathematics / Nigel P. Cook

โดย Cook, Nigel P.

เลขเรียกหนังสือ: 510 C771I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Merrill/Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 C771I 2001] (2).