ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 287 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Elementary differential equations and boundary value problems / William E. Boyce, Richard C. DiPrima

โดย Boyce, William E | DiPrima, Richard C.

เลขเรียกหนังสือ: 515.35 B789E 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.35 B789E 1997] (1).

22. คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ / อุ่นใจ ลิมตระกูล

โดย อุ่นใจ ลิมตระกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 อ829ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 อ829ค] (1).

23. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ แคลคูลัสขั้นสูง = Theory and problems of advanced calculus / ของ Murray R. Spiegel ; ผู้แปลและเรียบเรียง, สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์

โดย สปีเจล, เมอร์เรย์ อาร์ | สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ส223ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ส223ท] (2).

24. ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 510.3 ร419ศ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 510.3 ร419ศ 2540] (1).

25. Mathematical logic / H.-D. Ebbinghaus, J. Flum, W. Thomas

โดย Ebbinghaus, Heinz-Dieter | Flum, Jorg | Thomas, Wolfgang.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 E15M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Springer-Verlag, 1996, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 E15M 1996] (1).

26. Complex numbers / W. Bolton

โดย Bolton, W.

เลขเรียกหนังสือ: 512.7 B694C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman Scientific & Technical, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.7 B694C] (1).

27. Logic and structure / Dirk van Dalen

โดย Dalen, Dirk van.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 D139L 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd, augm. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Berlin : Springer, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 D139L 1997] (1).

28. Vector calculus / Susan Jane Colley

โดย Colley, Susan Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 515.63 C698V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.63 C698V] (1).

29. โจทย์ข้อสอบคณิตศาสตร์ทั่วไป / ผู้เขียนและรวบรวม, Vee Chuntra, Phoem Rattha

โดย วี จันทรา | เพิ่ม รัถถะ.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ว811จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : PSP, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ว811จ] (1).

30. แคลคูลัส = Calculus / วารี เกรอต

โดย วารี เกรอต.

เลขเรียกหนังสือ: 515 ว484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 ว484ค] (1).

31. เอกสารประกอบการสอน พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อันตคณิตศาสตร์ = Mathematics / เรียบเรียงโดย คณาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

โดย มหาวิทยาลัยรังสิต. ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ม246อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาค, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ม246อ] (2).

32. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การวิเคราะห์ไฟไนต์เอเลเมนต์ = Theory and problems of finite element analysis / จอร์จ อาร์. บูชานัน ; แปลและเรียบเรียงโดย สงวน วงษ์ชวลิตกุล, พิมาน ชาญวานิชบริการ

โดย บูชานัน, จอร์จ อาร์ | สงวน วงษ์ชวลิตกุล | พิมาน ชาญวานิชบริการ.

เลขเรียกหนังสือ: 515.353 บ696ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.353 บ696ท] (1).

33. วิธีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ / สุรวิทย์ ตันเต่งผล

โดย สุรวิทย์ ตันเต่งผล.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ส853ว 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ส853ว 2541] (3).

34. Engineering mathematics with mathematica / John S. Robertson

โดย Robertson, John S.

เลขเรียกหนังสือ: 620.00151 R651E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 620.00151 R651E] (1).

35. Mathematical techniques : an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences / D. W. Jordan and P. Smith

โดย Jordan, D. W.

เลขเรียกหนังสือ: 510 J82M 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxfrod University Press, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 J82M 1997] (1).

36. คณิตตรรกศาสตร์ = Mathematical logic / ภัทรา เตชาภิวาทย์

โดย ภัทรา เตชาภิวาทย์.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 ภ374ค 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 ภ374ค 2540] (2).

37. ความน่าจะเป็นกับการประยุกต์ / ธีระพร วีระถาวร

โดย ธีระพร วีระถาวร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ธ666ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ธ666ค 2539] (1).

38. คณิตศาสตร์ทั่วไป = General mathematics / พรธิรา บุญเรืองยา

โดย พรธิรา บุญเรืองยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510 พ244ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 พ244ค] (3).

39. คณิตคิดลัด คิดเร็ว / ศรีสุรางค์ สำเภาเงิน

โดย ศรีสุรางค์ สำเภาเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ศ277ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ศ277ค] (1).

40. ตัวกำหนดและเมทริกซ์ : ระเบียบวิธีคณนา = Determinants and matrices : computational methods / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 512.943 ด493ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 512.943 ด493ต] (2).