ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145253 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Principles of biostatistics / Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau

โดย Pagano, Marcello | Gauvreau, Kimberlee.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 P131P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 P131P 2000] (2).

22. Mathematical statistics with applications / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer

โดย Wackerly, Dennis D | Mendenhall, William, III | Scheaffer, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W115M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W115M 1996] (1).

23. Introduction to business statistics : a computer integrated, data analysis approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, C. Stephen Guynes

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Guynes, Carl Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2000] (2).

24. An introduction to statistical methods and data analysis / R. Lyman Ott, Michael Longnecker

โดย Ott, R. Lyman | Longnecker, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 O89I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 O89I 2001] (1).

25. A simple guide to SPSS for Windows : for versions 6.0, 6.1, 7.0 and 7.5 / Lee A. Kirkpatrick, Brooke C. Feeney

โดย Kirkpatrick, Lee A | Feeney, Brooke C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50785 K59S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Brooks/Cole, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50785 K59S] (1).

26. Data analysis, regression, and forecasting / Arthur Schleifer, Jr., David E. Bell

โดย Schleifer, Arthur | Bell, David E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.54 S341D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Course Technology, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.54 S341D] (1).

27. Statistics for applied problem solving and decision making / Richard J. Larsen, Morris L. Marx, Bruce Cooil

โดย Larsen, Richard J | Marx, Morris L | Cooil, Bruce.

เลขเรียกหนังสือ: 300.15195 L334S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.15195 L334S] (1).

28. Statistical inference / George Casella, Roger L. Berger

โดย Casella, George | Berger, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C337S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C337S 2002] (1).

29. Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne

โดย Newbold, Paul | Carlson, William Lee | Thorne, Betty M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 N534S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 N534S 2003] (2).

30. CRC standard probability and statistics tables and formulae / Daniel Zwillinger, Stephen Kokoska

โดย Zwillinger, Daniel | Kokoska, Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2021 Z98C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2021 Z98C] (1).

31. Business statistics : a multimedia guide to concepts and applications / Chris Robertson ; with software by Moya McCloskey

โดย Robertson, Chris | McCloskey, Moya.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 R649B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 R649B] (2).

32. First steps in statistics / Daniel B. Wright

โดย Wright, Daniel B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W948F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W948F] (1).

33. Data analysis using SPSS for Windows versions 8 to 10 : a beginner's guide / Jeremy J. Foster

โดย Foster, Jeremy J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 F755D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 F755D] (1).

34. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell

โดย Howell, David C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H859F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/ Brooks/Cole, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H859F 2004] (2).

35. Modern business statistics with Microsoft Excel / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 A546M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 A546M] (2).

36. Introduction to business statistics : a Microsoft Excel integrated approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, Kellie B. Keeling

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Keeling, Kellie B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2003] (2).

37. Elementary statistics : a step by step approach / Allan G. Bluman

โดย Bluman, Allan G.

เลขเรียกหนังสือ: 519 B658E 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Higher Education, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 B658E 2004] (2).

38. Principles of applied statistics / Michael C. Fleming, Joseph G. Nellis.

โดย Fleming, Michael C | Nellis, Joseph G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F597P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F597P] (1).

39. Probability and statistical inference / Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis.

โดย Hogg, Robert V | Tanis, Elliot A.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 H716P 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 H716P 2001] (3).

40. Probability & statistics for engineers & scientists / Ronald E. Walpole ... [et al.]

โดย Walpole, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.02462 P962 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.02462 P962 2002] (1).