ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 58 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mathematical statistics / by John E. Freund, Ronald E. Walpole.

โดย Freund, John E | Walpole, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M 1980] (1).

2. Linear programming : methods and applications / Saul I. Gass

โดย Gass, Saul I.

เลขเรียกหนังสือ: 519.72 G251L 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1994, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.72 G251L 1994] (1).

3. Review : selected mathematical techniques statistical formulas

เลขเรียกหนังสือ: 519.5021 R454 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5021 R454] (1).

4. Applied regression analysis : for business and economics / Terry E. Dielman

โดย Dielman, Terry E.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151936 D561A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151936 D561A 2001] (1).

5. Fundamentals of biostatistics / Bernard Rosner

โดย Rosner, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 R822F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 R822F 2000] (1).

6. Statistical inference / George Casella, Roger L. Berger

โดย Casella, George | Berger, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C337S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C337S 2002] (1).

7. First steps in statistics / Daniel B. Wright

โดย Wright, Daniel B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W948F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W948F] (1).

8. Elementary probability / by David Stirzaker

โดย Stirzaker, David.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 S861E 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 S861E 2003] (1).

9. Probability, statistics and random processes / T. Veerarajan

โดย Veerarajan, T.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 V419P 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Tata McGraw-Hill, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 V419P 2003] (1).

10. Statistics today : a comprehensive introduction / Donald Byrkit

โดย Byrkit, Donald R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 B995S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : The Benjamin/Cummings Publishing Company, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 B995S] (1).

11. Advanced statistics demystified / Larry J. Stephens

โดย Stephens, Larry J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S834A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S834A] (1).

12. Introductory statistics / Prem S. Mann

โดย Mann, Prem S.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 M282I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., Wiley international ed.ข้อมูลการพิมพ์: Denvers, Mass. : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 M282I 2004] (1).

13. สถิติวิทยาทางการวิจัย / ล้วน สายยศ, อังคณา สายยศ

โดย ล้วน สายยศ | อังคณา สายยศ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล147ส 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล147ส 2540] (4).

14. สถิติพื้นฐาน : พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab SPSS/PC+ และ SAS / ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์

โดย ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ช358ส 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ช358ส 2541] (1).

15. Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Sidney Siegel, N. John Castellan, Jr.

โดย Siegel, Sidney | Castellan, N. John.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S571N 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S571N 1988] (1).

16. Methods and applications of linear models : regression and the analysis of variance / Ronald R. Hocking

โดย Hocking, Ronald R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 H685M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 H685M] (1).

17. Modern business statistic / Ronald L. Iman, W. J. Conover.

โดย Iman, Ronald L | Conover, W. J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 I31M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 I31M 1989] (1).

18. Schaum's outline of theory and problems of introduction to probability and statistics / Seymour Lipschutz, John J. Schiller, Jr.

โดย Lipschutz, Seymour | Schiller, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 L767S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 L767S] (1).

19. Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens

โดย Spiegel, Murray R | Stephens, Larry J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S855S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S855S 1999] (1).

20. Statistical techniques in business and economics / Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal

โดย Mason, Robert Deward | Lind, Douglas A | Marchal, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5024658 M411S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5024658 M411S 1999] (2).