ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Statistical techniques in business and economics / Robert D. Mason, Douglas A. Lind, William G. Marchal

โดย Mason, Robert Deward | Lind, Douglas A | Marchal, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5024658 M411S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5024658 M411S 1999] (2).

2. Elementary statistics / Robert Johnson, Patricia Kuby

โดย Johnson, Robert | Kuby, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 J68E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific, Grove, Calif. : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 J68E 2000] (2).

3. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell

โดย Howell, David C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H859F 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H859F 1999] (2).

4. Essentials of statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western College Pub., c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546E 2000] (2).

5. Modern industrial statistics : design and control of quality and reliability / Ron Kenett, Shelemyahu Zacks

โดย Kenett, Ron | Zacks, Shelemyahu.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 K33M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 K33M] (2).

6. Principles of biostatistics / Marcello Pagano, Kimberlee Gauvreau

โดย Pagano, Marcello | Gauvreau, Kimberlee.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 P131P 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 P131P 2000] (2).

7. Introduction to business statistics : a computer integrated, data analysis approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, C. Stephen Guynes

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Guynes, Carl Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2000] (2).

8. Statistics for business and economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne

โดย Newbold, Paul | Carlson, William Lee | Thorne, Betty M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 N534S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 N534S 2003] (2).

9. Business statistics : a multimedia guide to concepts and applications / Chris Robertson ; with software by Moya McCloskey

โดย Robertson, Chris | McCloskey, Moya.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 R649B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Arnold, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 R649B] (2).

10. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell

โดย Howell, David C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H859F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/ Brooks/Cole, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H859F 2004] (2).

11. Modern business statistics with Microsoft Excel / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 A546M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 A546M] (2).

12. Introduction to business statistics : a Microsoft Excel integrated approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, Kellie B. Keeling

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Keeling, Kellie B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2003] (2).

13. Elementary statistics : a step by step approach / Allan G. Bluman

โดย Bluman, Allan G.

เลขเรียกหนังสือ: 519 B658E 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Higher Education, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 B658E 2004] (2).

14. Probability and statistical inference / Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis.

โดย Hogg, Robert V | Tanis, Elliot A.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 H716P 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 H716P 2001] (3).

15. Essentials of statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546E 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546E 2003] (2).

16. Statistics for management and economics / Gerald Keller, Brian Warrack

โดย Keller, Gerald | Warrack, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4033 K29S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4033 K29S 2003] (2).

17. Introduction to probability and statistics / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

โดย Mendenhall, William | Beaver, Robert J | Beaver, Barbara M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 M537I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 M537I 2003] (2).

18. Statistics : a first course / John E. Freund, Benjamin M. Perles

โดย Freund, John E | Perles, Benjamin M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889S 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson Prentice Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889S 2004] (2).

19. Statistics for managers using Microsoft Excel / David M. Levine ... [et al.]

โดย Levine, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 S797 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 S797 2002] (2).

20. Statistics : annotated instructor's edition / James T. McClave, Terry Sincich

โดย McClave, James T | Sincich, Terry.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 M126S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 M126S 2003] (2).