ผลการค้นหาของคุณมี 24 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. ความน่าจะเป็นและสถิติ : สรุปเนื้อหา โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลย / ดำรงค์ ทิพย์โยธา

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ด493ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ด493ค] (2).

22. เซ็ตและความน่าจะเป็นเบื้องต้น = Elementary of set and probability / โดย วีนัส พีชวณิชย์, ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา

โดย วีนัส พีชวณิชย์ | ลัดดาวัลย์ เพ็ญสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 511.32 ว816ซ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.32 ว816ซ] (2).

23. ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ = Applied probability of statistics / ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์

โดย ธีระศักดิ์ อรัจนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ธ654ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ธ654ค] (4).

24. ความน่าจะเป็น = Classical probability / โดย พิพัฒน์ เพริดพริ้ง

โดย พิพัฒน์ เพริดพริ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 พ697ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 พ697ค] (4).