ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. Introduction to business statistics : a Microsoft Excel integrated approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, Kellie B. Keeling

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Keeling, Kellie B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2003] (2).

162. Probability and statistical inference / Robert V. Hogg, Elliot A. Tanis.

โดย Hogg, Robert V | Tanis, Elliot A.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 H716P 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 H716P 2001] (3).

163. Essentials of statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546E 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/South-Western, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546E 2003] (2).

164. Statistics for managers using Microsoft Excel / David M. Levine ... [et al.]

โดย Levine, David M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 S797 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 S797 2002] (2).

165. สถิติประยุกต์เพื่องานวิจัย = Statistical application for research works / ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา.

โดย ชูเพ็ญศรี วงศ์พุทธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ช674ส 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ช674ส 2548] (4).

166. เอกสารการสอนชุดวิชา สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ = Business statistics and quantitative analysis / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ม246ส 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557 (พิมพ์ซ้ำ 2558)ชื่อเรื่องอื่น: สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ม246ส 2557] (4).