ผลการค้นหาของคุณมี 166 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. First steps in statistics / Daniel B. Wright

โดย Wright, Daniel B.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W948F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W948F] (1).

82. สถิติเชิงคณิตศาสตร์ : ทฤษฎีและการประยุกต์ / ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์

โดย ประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ป414ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ป414ส] (3).

83. Data analysis using SPSS for Windows versions 8 to 10 : a beginner's guide / Jeremy J. Foster

โดย Foster, Jeremy J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 F755D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Sage, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 F755D] (1).

84. สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1 / ลักษณา บุศย์น้ำเพชร

โดย ลักษณา บุศย์น้ำเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ล226ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล226ส] (1).

85. หลักสถิติ 1 / พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

โดย พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 พ751ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 พ751ห] (1).

86. Fundamental statistics for the behavioral sciences / David C. Howell

โดย Howell, David C.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 H859F 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/ Brooks/Cole, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 H859F 2004] (2).

87. Modern business statistics with Microsoft Excel / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams.

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 A546M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 A546M] (2).

88. Elementary statistics : a step by step approach / Allan G. Bluman

โดย Bluman, Allan G.

เลขเรียกหนังสือ: 519 B658E 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : McGraw-Hill/Higher Education, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519 B658E 2004] (2).

89. Principles of applied statistics / Michael C. Fleming, Joseph G. Nellis.

โดย Fleming, Michael C | Nellis, Joseph G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F597P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F597P] (1).

90. Probability & statistics for engineers & scientists / Ronald E. Walpole ... [et al.]

โดย Walpole, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.02462 P962 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Prentice-Hall, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.02462 P962 2002] (1).

91. Statistics for management and economics / Gerald Keller, Brian Warrack

โดย Keller, Gerald | Warrack, Brian.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4033 K29S 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4033 K29S 2003] (2).

92. Introduction to probability and statistics / William Mendenhall, Robert J. Beaver, Barbara M. Beaver

โดย Mendenhall, William | Beaver, Robert J | Beaver, Barbara M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 M537I 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Brooks/Cole, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 M537I 2003] (2).

93. Mathematical statistics with applications / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer

โดย Wackerly, Dennis D | Mendenhall, William, III | Scheaffer, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W115M 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury/Thomson Learning , c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W115M 2002] (1).

94. การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS for Windows / กัลยา วานิชย์บัญชา

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2546] (1).

95. Elementary probability / by David Stirzaker

โดย Stirzaker, David.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 S861E 2003 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, U.K. : Cambridge University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 S861E 2003] (1).

96. เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย / ชูศรี วงศ์รัตนะ

โดย ชูศรี วงศ์รัตนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช685ท 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ช685ท 2544] (1).

97. สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์ / ผู้เขียน, สมจิต วัฒนาชยากูล.

โดย สมจิต วัฒนาชยากูล.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 ส236ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ส236ส] (1).

98. ทฤษฎีความน่าจะเป็น = Probability theory / กฤษณะ เนียมมณี.

โดย กฤษณะ เนียมมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 519.2 ก281ท 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์การพิมพ์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.2 ก281ท 2544] (1).

99. สถิติเพื่อการวิจัย / เรียบเรียงโดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน

โดย ชวนชัย เชื้อสาธุชน.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ช268ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ช268ส] (1).

100. สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ยุทธ ไกยวรรณ์

โดย ยุทธ ไกยวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ย351ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ย351ส] (1).