ผลการค้นหาของคุณมี 44 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Review : selected mathematical techniques statistical formulas

เลขเรียกหนังสือ: 519.5021 R454 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Thammasat University, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5021 R454] (1).

2. Advanced statistics demystified / Larry J. Stephens

โดย Stephens, Larry J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S834A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S834A] (1).

3. Mathematical statistics / by John E. Freund, Ronald E. Walpole.

โดย Freund, John E | Walpole, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M 1980] (1).

4. Nonparametric statistics for the behavioral sciences / Sidney Siegel, N. John Castellan, Jr.

โดย Siegel, Sidney | Castellan, N. John.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S571N 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S571N 1988] (1).

5. Methods and applications of linear models : regression and the analysis of variance / Ronald R. Hocking

โดย Hocking, Ronald R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.536 H685M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.536 H685M] (1).

6. Modern business statistic / Ronald L. Iman, W. J. Conover.

โดย Iman, Ronald L | Conover, W. J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.4 I31M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.4 I31M 1989] (1).

7. Schaum's outline of theory and problems of introduction to probability and statistics / Seymour Lipschutz, John J. Schiller, Jr.

โดย Lipschutz, Seymour | Schiller, John J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 L767S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 L767S] (1).

8. Schaum's outline of theory and problems of statistics / Murray R. Spiegel, Larry J. Stephens

โดย Spiegel, Murray R | Stephens, Larry J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 S855S 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 S855S 1999] (1).

9. Elementary statistics / Robert Johnson, Patricia Kuby

โดย Johnson, Robert | Kuby, Patricia.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 J68E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific, Grove, Calif. : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 J68E 2000] (2).

10. Elementary survey sampling / Richard L. Scheaffer, William, Mendenhall III, Lyman Ott

โดย Scheaffer, Richard L | Mendenhall, William, III | Ott, Lyman.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 S314E 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 S314E 1996] (1).

11. Applied regression analysis : for business and economics / Terry E. Dielman

โดย Dielman, Terry E.

เลขเรียกหนังสือ: 330.0151936 D561A 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151936 D561A 2001] (1).

12. Fundamentals of biostatistics / Bernard Rosner

โดย Rosner, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 570.15195 R822F 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 570.15195 R822F 2000] (1).

13. Essentials of statistics for business and economics / David R. Anderson, Dennis J. Sweeney, Thomas A. Williams

โดย Anderson, David Ray | Sweeney, Dennis J | Williams, Thomas Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A546E 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cincinnati, Ohio. : South-Western College Pub., c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A546E 2000] (2).

14. Statistical thinking for managers / David K. Hildebrand, R. Lyman Ott

โดย Hildebrand, David K | Ott, R. Lyman.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5024658 H642S 1998 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5024658 H642S 1998] (1).

15. Modern industrial statistics : design and control of quality and reliability / Ron Kenett, Shelemyahu Zacks

โดย Kenett, Ron | Zacks, Shelemyahu.

เลขเรียกหนังสือ: 658.562 K33M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Pacific Grove, Calif. : Duxbury Press, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.562 K33M] (2).

16. Mathematical statistics with applications / Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer

โดย Wackerly, Dennis D | Mendenhall, William, III | Scheaffer, Richard L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 W115M 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Duxbury Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 W115M 1996] (1).

17. Introduction to business statistics : a computer integrated, data analysis approach / Alan H. Kvanli, Robert J. Pavur, C. Stephen Guynes

โดย Kvanli, Alan H | Pavur, Robert J | Guynes, Carl Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 K97I 2000 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western College, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 K97I 2000] (2).

18. An introduction to statistical methods and data analysis / R. Lyman Ott, Michael Longnecker

โดย Ott, R. Lyman | Longnecker, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 O89I 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 O89I 2001] (1).

19. Statistical inference / George Casella, Roger L. Berger

โดย Casella, George | Berger, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 C337S 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Australia : Duxbury Thomson Learning, c2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 C337S 2002] (1).

20. Pocket dictionary of statistics / Hardeo Sahai, Anwer Khurshid

โดย Sahai, Hardeo | Khurshid, Anwer.

เลขเรียกหนังสือ: 519.503 S131P (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : MaGraw-Hill, c2002สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 519.503 S131P] (1).