ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 19 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Philosophy and computing : an introduction / Luciano Floridi

โดย Floridi, Luciano.

เลขเรียกหนังสือ: 004.01 F636P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Routledge, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004.01 F636P] (1).

2. คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 510 ค129] (1).

3. ก้าวแรกสู่การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ = The little PC book / ของ Lawrence J. Magid ; เรียบเรียงโดย ภาณุมาศ เดชอาคม.

โดย มากิด, ลอว์เรนซ์ เจ | ภาณุมาศ เดชอาคม.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ม413ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ม413ก] (2), PYULIB-DW [Call number: 004 ม413ก] (1).

4. World wide web : เครื่องใช้ Internet สำหรับทุกคน / พรทิพย์ โล่ห์เลขา.

โดย พรทิพย์ โล่ห์เลขา.

เลขเรียกหนังสือ: 004.67 พ239ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004.67 พ239ว] (1).

5. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ก399ก 2543] (1), PYULIB-DW [Call number: 519.50285 ก399ก 2543] (1).

6. การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล / กัลยา วานิชย์บัญชา

โดย กัลยา วานิชย์บัญชา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ก399ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หจก. ซี เค แอนด์ เอส โฟโต้สตูดิโอ, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 519.50285 ก399ก 2544] (1).

7. อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร = How the Internet works / ของ Preston Gralla ; เรียบเรียงโดย, ชัชวาล ศุภเกษม

โดย กรอลลา, เพรสตัน | ชัชวาล ศุภเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 ก188อ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ก188อ 2547] (1), PYULIB-DW [Call number: 004.678 ก188อ 2547] (1).

8. ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ร419ศ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ร419ศ 2546] (1), [Call number: 004.03 ร419ศ 2546] (1).

9. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 อ978ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004 อ978ว] (1).

10. คู่มือการตรวจซ่อมปรินเตอร์. 4, ฉบับเจาะลึกปรินเตอร์ / ผู้เขียน, ศักดา ทิพย์เจริญ.

โดย ศักดา ทิพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.77 ศ321ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ดี-บุ๊ค, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.77 ศ321ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 004.77 ศ321ค] (1).

11. การใช้ Microsoft Word 7 for Windows 95 / สิทธิชัย ประสานวงศ์.

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซอฟท์เพรส, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ส722ก] (4), PYULIB-DW [Call number: 005.52 ส722ก] (1).

12. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต / สานิตย์ กายาผาด, ไชยา ภาวบุตร, สุรศิลป์ มูลสิน.

โดย สานิตย์ กายาผาด | ไชยา ภาวบุตร | สุรศิลป์ มูลสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ส645ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ส645ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 004 ส645ท] (2).

13. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ท592 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ท592] (4), PYULIB-DW [Call number: 004 ท592] (2).

14. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ / ศิริชัย พงษ์วิชัย.

โดย ศิริชัย พงษ์วิชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ศ452ก 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 10.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.50285 ศ452ก 2543] (4), PYULIB-DW [Call number: 519.50285 ศ452ก 2543] (2).

15. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 9.0 / ผู้เขียน, ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

โดย ดำรงค์ ทิพย์โยธา.

เลขเรียกหนังสือ: 519.50285 ด493ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 519.50285 ด493ก] (2).

16. การพัฒนาคำสั่งสำเร็จรูปเพื่อลดความซับซ้อนของโปรแกรมช่วยสร้างสื่อประสม : กรณีศึกษา : โปรแกรมแมคโครมีเดีย ไดเร็คเตอร์ 6.0 = Development of package command to reduce complexity of multimedia authoring system case study : Macromedia Director 6.0 / คนึง เพชรสมัย.

โดย คนึง เพชรสมัย | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ค142ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ค142ก] (2). Special Status (1).

17. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร = Management information system / โดย ณาตยา ฉาบนาค.

โดย ณาตยา ฉาบนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ณ429ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส. พี. ซี. บุ๊ค, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ณ429ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4038011 ณ429ร] (1).

18. เทคโนโลยีไร้สายทำงานได้อย่างไร = How Wireless Works / ของ Preston Gralla ; เรียบเรียงโดย สุขสันต์ เรือนแก้ว

โดย กรัลลา, เพรสตัน | สุขสันต์ เรือนแก้ว.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3821 ก241ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3821 ก241ท] (3). Special Status (1).

19. คู่มือตรวจซ่อมจอมอนิเตอร์ 1 ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ศักดา ทิพย์เจริญ.

โดย ศักดา ทิพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.39 ศ321ค 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ดี-บุ๊ค, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.39 ศ321ค 2551] (3), PYULIB-DW [Call number: 621.39 ศ321ค 2551] (1).