ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ = Computer science and information technology / โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

โดย โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 อ978ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 004 อ978ว] (1).

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต / สานิตย์ กายาผาด, ไชยา ภาวบุตร, สุรศิลป์ มูลสิน.

โดย สานิตย์ กายาผาด | ไชยา ภาวบุตร | สุรศิลป์ มูลสิน.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ส645ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ส645ท] (3), PYULIB-DW [Call number: 004 ส645ท] (2).

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ / วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา ... [และคนอื่นๆ]

โดย วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ท592 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ท592] (4), PYULIB-DW [Call number: 004 ท592] (2).

4. ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ร419ศ 2546 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2546สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ร419ศ 2546] (1), [Call number: 004.03 ร419ศ 2546] (1).

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร = Management information system / โดย ณาตยา ฉาบนาค.

โดย ณาตยา ฉาบนาค.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4038011 ณ429ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส. พี. ซี. บุ๊ค, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4038011 ณ429ร] (2), PYULIB-DW [Call number: 658.4038011 ณ429ร] (1).