ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด / โดย ศิรินภา หลวงแปง.

โดย ศิรินภา หลวงแปง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ศ457ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ศ457ร] (2).

2. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด / โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ.

โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 อ875ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 อ875ร] (2).

3. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด / โดย ปิตุพร ไชยทิพย์.

โดย ปิตุพร ไชยทิพย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ป615ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ป615ร] (2).