ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือ + CD Google Earth / ผู้เขียน, กองบรรณาธิการโปรวิชั่น

โดย กองบรรณาธิการโปรวิชั่น.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ก351ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ก351ค] (2).

2. จัดการอีเมล์และบริหารเวลาด้วย Outlook 2007 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3684 อ873จ (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, [2551?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3684 อ873จ] (2).

3. สร้างและตัดต่อโฮมวิดีโอง่ายๆ ด้วย Ulead videostudio 11 / โดย สกล คำปันนา.

โดย สกล คำปันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.78 ส116ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.78 ส116ส] (3).

4. สร้างและออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสร้างเว็บระดับมืออาชีพ Dreamweaver CS3 / โดย สกล คำปันนา.

โดย สกล คำปันนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7869 ส116ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7869 ส116ส] (3).

5. สร้างงานแอนิเมชั่นด้วยโปรแกรมยอดนิยม Flash CS3 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.7869 อ873ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.7869 อ873ส] (3).

6. สร้างเอฟเฟกต์ภาพยนตร์ระดับมืออาชีพด้วยตัวเอง After Effects CS3 / โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

โดย เอกชัย วงษ์ศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 อ873ส (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 33 ซัคเซส ทาวเวอร์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 อ873ส] (3).

7. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด / โดย ศิรินภา หลวงแปง.

โดย ศิรินภา หลวงแปง | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ศ457ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: ระบบจัดการสั่้งซื้อสินค้าภายในองค์กร (Jcall) ภายในสถานประกอบ บริษัท CNEX Plus Technology จำกัด..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ศ457ร] (2).

8. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด / โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ.

โดย เอกธนา ช่อประเสริฐ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 อ875ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: Game art design ภายในสถานประกอบการ บริษัท ซีเคเอ เชียงใหม่ จำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง Game art design..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 อ875ร] (2).

9. การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อรายงานผลการเรียนและการลงทะเบียนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of the internet database management system for students' grading and registration announcement at Payap University / กมล รุ่งสอาด

โดย กมล รุ่งสอาด.

เลขเรียกหนังสือ: 378.198 ก133ก (ว.พ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.198 ก133ก] (2). Items available for reference: [Call number: 378.198 ก133ก] (2).

10. รายงานวิชการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด / โดย ปิตุพร ไชยทิพย์.

โดย ปิตุพร ไชยทิพย์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: CS-2558 ป615ร (สพ. 6) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น ภายในสถานประกอบการ บริษัทครีเดทีฟคิงส์ดอมจำกัด. | รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรม Unity 5 : เทคนิค UI server และการสร้าง UI อนิเมชั่น..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CS-2558 ป615ร] (2).

11. รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง = Uniform student ID pictures from photographs in casual attire / นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์, โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์.

โดย นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์ | แบทซิงเงอร์, โรเบิร์ท.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68 น626ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2559ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อสร้างรูปประจำตัวนักศึกษาจากภาพถ่ายของนักศึกษาในชุดลำลอง..สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68 น626ร] (4).