ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัย ระบบฐานข้อมูลพระไตรปิฎกล้านนา / ขจรศักดิ์ คันธพนิต

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ข136ร] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาเวิร์ดโปรเซสเซอร์ล้านนา "NorthCMWord1.0" = Development of a Lanna word processor "NorthCMWord1.0" / โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต, ยูณศักดิ์ พุฒิพิริยะ

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | ยูณศักดิ์ พุฒิพิริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3684 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3684 ข136ร] (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวินโดวส์ล้านนา = Development of the Lanna Windows System / โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต, กริช สมกันธา

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต | กริช สมกันธา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.4376 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, 2547สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.4376 ข136ร] (1).

4. การวิเคราะห์เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget) / โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.110285 ก767ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานระบบคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget)..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.110285 ก767ก] (1).