ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รายงานการวิจัย ระบบฐานข้อมูลพระไตรปิฎกล้านนา / ขจรศักดิ์ คันธพนิต

โดย ขจรศักดิ์ คันธพนิต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ข136ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537สารสนเทศออนไลน์: บทคัดย่อ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ข136ร] (1).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี = Item bank research and development using PHP language / โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง และคณะ.

โดย ภูมินทร์ ดวงหาคลัง | นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์.

เลขเรียกหนังสือ: 378.1660285 ภ668ร (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2554ชื่อเรื่องอื่น: การวิจัยและพัฒนาคลังข้อสอบโดยใช้ภาษาพีเอชพี.สารสนเทศออนไลน์: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 378.1660285 ภ668ร] (3).

3. การวิเคราะห์เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget) / โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

โดย เกรียงไกร ชัยมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 025.110285 ก767ก (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : งานระบบคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557ชื่อเรื่องอื่น: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานงบประมาณและการเงินสำนักหอสมุด (CMUL e-Budget)..สารสนเทศออนไลน์: สารบัญ สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.110285 ก767ก] (1).