ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
101. Windows 95 Visual Guide / ผู้เขียน, วนัส วนัสบดี, วศิน เพิ่มทรัพย์

โดย วนัส วนัสบดี | วศิน เพิ่มทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43769 ว165ว 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43769 ว165ว 2539] (2).

102. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC+ เรียนด้วยตนเอง / ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย

โดย ศิริลักษณ์ เจิมจิตต์พรชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3682 ศ484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3682 ศ484ก] (1).

103. ทฤษฎีไมโครคอมพิวเตอร์ / โดย บัณฑิต จามรภูติ

โดย บัณฑิต จามรภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 บ259ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 บ259ท] (2).

104. ชุดค้นหาฉับไว Microsoft Excel 5 สำหรับวินโดวส์ = Field guide to Microsoft Excel 5 for Windows / ของ Stephen L. Nelson ; เรียบเรียงโดย ปิยมาศ โง้วมณี

โดย เนลสัน, สตีเฟ่น แอล | ปิยมาศ โง้วมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 น795ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 น795ช] (1).

105. ABC Flowcharter / สมพงษ์ คนคล่อง

โดย สมพงษ์ คนคล่อง.

เลขเรียกหนังสือ: 006.68684 ส263อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.68684 ส263อ] (1).

106. Windows & Office 6 in 1 for Windows 95 / ไพศาล โมลิสกุลมงคล

โดย ไพศาล โมลิสกุลมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 พ996ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัท ดวงกมลสมัย, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 พ996ว] (2).

107. DOS and WINDOWS / ผู้แต่ง, ทักษิณา สวนานนท์, มัณฑนา ปราการสมุทร

โดย ทักษิณา สวนานนท์ | มัณฑนา ปราการสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ท339ด 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วีทีซี คอมมิวนิเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ท339ด 2538] (1).

108. Programming Netscape Plug-Ins / Zan Oliphant

โดย Oliphant, Zan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 O47P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 O47P] (2).

109. Fundamental Photoshop / Adele Droblas Greenberg, Seth Greenberg

โดย Greenberg, Adele Droblas | Greenberg, Seth.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 G798F 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 G798F 1995] (1).

110. Special edition using CorelDRAW! 6 for Windows 95 / written by Steve Bain

โดย Bain, Steve.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 B162S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 B162S] (2).

111. Network interrupts : a programmer's reference to network APIs / Ralph Brown, Jim Kyle

โดย Brown, Ralph | Kyle, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 005.71365 B879N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.71365 B879N] (1).

112. The complete idiot's guide to Ami Pro / by Jennifer Fulton

โดย Fulton, Jennifer.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5536 F974C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Alpha Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5536 F974C] (1).

113. FreeHand graphics studio skills / Don Parsons, William W. Hurley II, Sebastian Hassinger

โดย Parsons, Don | Hurley, William W., II | Hassinger, Sebastian.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 P267F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Hayden Books, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 P267F] (2).

114. Internet agents : spiders, wanderers, brokers, and bots / Fah-Chun Cheong

โดย Cheong, Fah-Chun.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 C518I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : New Riders, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 C518I] (1).

115. SCM for network development environments / Joseph H. Rawlings III

โดย Rawlings, Joseph H., III.

เลขเรียกหนังสือ: 005.15 R259S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.15 R259S] (1).

116. Master Visual Basic 3 / Nathan Gurewich and Ori Gurewich

โดย Gurewich, Nathan | Gurewich, Ori.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 G979M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 G979M] (2).

117. Wabi 2 : opening Windows / Scott Fordin, Susan Nolin

โดย Fordin, Scott | Nolin, Susan.

เลขเรียกหนังสือ: 005.438 F712W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Mountain View, Calif. : SunSoft Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.438 F712W] (1).

118. Database developer's guide with Visual Basic 3 / Roger Jennings.

โดย Jennings, Roger.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 J54D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 J54D] (1).

119. Tom Swan's mastering Borland C++5 / Tom Swan

โดย Swan, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 S972T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 S972T] (2).

120. Access 95 client/server development / written by Michelle A. Poolet, Michael Reilly

โดย Poolet, Michelle A | Reilly, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 P822A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 P822A] (2).