ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
161. การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Power Point / โดย ไพโรจน์ คชชา

โดย ไพโรจน์ คชชา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 พ992ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหธรรมิก, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 พ992ก] (1).

162. Peter Norton's guide to Java programming / Peter Norton & William Stanek

โดย Norton, Peter | Stanek, William.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 M886P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 M886P] (2).

163. Active Java : object-oriental programming for the World Wide Web / Adam Freeman & Darrel Ince

โดย Freeman, Adam | Ince, Darrel.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 F855A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 F855A] (1).

164. PC Magazine guide to upgrading PCs / Dale Lewallen ; revised by Sally Neuman

โดย Lewallen, Dale | Neuman, Sally.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3916 L669P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Emeryville, Calif. : Ziff-Davis Press, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3916 L669P] (1).

165. World Wide Web database developer's guide / Mark Swank, Drew Kittel

โดย Swank, Mark | Kittel, Drew.

เลขเรียกหนังสือ: 005.756 S972W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.756 S972W] (2).

166. HTML 3.2 and CGI : unleashed / John December and Mark Ginsburg

โดย December, John | Ginsburg, Mark.

เลขเรียกหนังสือ: 005.712 D292H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.712 D292H] (2).

167. File structures / Michael J. Folk, Bill Zoellick

โดย Folk, Michael J | Zoellick, Bill.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 F666F 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 F666F 1992] (2).

168. Web programming with Java / Michael Girdley, Kathryn A. Jones, ed al.

โดย Girdley, Michael | Jones, Kathryn A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 G524W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Sams. net, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 G524W] (2).

169. Special edition Using the Internet with your Mac / written by Mary Ann Pike with Scott Berkun ... [et al.]

โดย Pike, Mary Ann | Berkun, Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 P636S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Que, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 P636S] (2).

170. Structured COBOL programming / Nancy Stern, Robert A. Stern.

โดย Stern, Nancy B | Stern, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 S838S 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 S838S 1997] (1).

171. Business data communications and networking / Jerry FitzGerald, Alan Dennis

โดย FitzGerald, Jerry | Dennis, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 F553B 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 F553B 1996] (1).

172. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ด154ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ด154ร] (3).

173. Multi-media : the complete guide

เลขเรียกหนังสือ: 004 M961 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004 M961] (1).

174. Data structures using C and C++ / Yedidyah Langsam, Moshe J. Augenstein, Aaron M. Tenenbaum

โดย Langsam, Yedidyah | Augenstein, Moshe J | Tenenbaum, Aaron M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 L285D 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Prentice-Hall International, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 L285D 1996] (1).

175. IT Beyond 2000 : Japan's Initiatives, 11 February 1993, NCB Auditorium, Singapore / Organised by National Computer Board, Center of the International Cooperation for Computerization

โดย Japan-Singapore Joint IT Seminar on IT Beyond 2000-Japan's Initiatives (1st : 1993 : Singapore) | Center of the International Cooperation for Computerization. National Computer Board.

เลขเรียกหนังสือ: 004.095 J35I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : Organising Committee, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.095 J35I] (1).

176. Using the M68HC11 microcontroller : a guide to interfacing and programming the M68HC11 microcontroller / John C. Skroder

โดย Skroder, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 S629U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Printice-Hall, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 S629U] (1).

177. Computer Organization / V. Carl Hamacher, Zvonko G. Vranesic, Safwat G. Zaky

โดย Hamacher, V. Carl | Vranesic, Zvonko G | Zaky, Safwat G.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 H198C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : The McGraw-Hill Companies, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 H198C 1996] (1).

178. อิเล็กทรอนิกส์ ระบบดิจิตอล / โดย ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์

โดย ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3815 ถ269อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองบริการสื่อสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3815 ถ269อ] (2).

179. ระบบฐานข้อมูล / ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย

โดย ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ศ484ร 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ศ484ร 2540] (2).

180. เข้าใจ/สร้าง/เล่น ไมโครโปรเซสเซอร์. เล่ม 1 / เรียบเรียงโดย แผนกหนังสือพิเศษด้านอิเล็กทรอนิกส์

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 ข691 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 ข691] (1).