ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
181. การสร้าง Solid 3 มิติ และภาพเฉดใน AutoCAD / โดย กอบเกียรติ สระอุบล

โดย กอบเกียรติ สระอุบล.

เลขเรียกหนังสือ: 006.686 ก359ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิช พับลิชิ่ง, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.686 ก359ก] (1).

182. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล = Integrated services digital network / ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ

โดย ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3821 ป413ค 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3821 ป413ค 2539] (1).

183. เข้าใจการทำงานดอสอินเทอร์เฟซ / บัณฑิต จามรภูติ

โดย บัณฑิต จามรภูติ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 บ259ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 บ259ข] (2).

184. คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการออกแบบโปรแกรม / ประสพสุข ศรีสว่างวงศ์

โดย ประสพสุข ศรีสว่างวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ป394ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาคพัฒนาตำราและเอกสารวิชาการหน่วยศึกษานิเทศก์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ป394ค] (1).

185. เทคนิคการสร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ = Code complete / โดย สตีฟ แม็คคอนเนล ; เรียบเรียงโดย จิรศักดิ์ เหลืองอุไร

โดย แม็คคอนเนล, สตีฟ | จิรศักดิ์ เหลืองอุไร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 ม859ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 ม859ท] (1).

186. รอบรู้เรื่อง OS/2 Warp / สยาม สงวนรัมย์

โดย สยาม สงวนรัมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.4469 ส319ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Windows Magazing, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.4469 ส319ร] (1).

187. คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรมสื่อสาร QuickLink II Fax และโปรแกรม Delrina : 4 in 1 / สมพงษ์ บุญธรรมจินดา

โดย สมพงษ์ บุญธรรมจินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.713 ส263ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.713 ส263ค] (1).

188. คู่มือการใช้โปรแกรม WinFax = Just the Fax : all about WinFax / ของ จอห์น รอส์ส ; เรียบเรียงโดย ธวัชชัย ศรีรุจิ

โดย รอส์ส, จอห์น | ธวัชชัย ศรีรุจิ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.713 ร195ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.713 ร195ค] (1).

189. ระบบฐานข้อมูล Progress / ประพจน์ สุขมานนท์

โดย ประพจน์ สุขมานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ป297ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ป297ร] (1).

190. ISDN / รัชนัย อินทุใส

โดย รัชนัย อินทุใส.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3821 ร332อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3821 ร332อ] (1).

191. การใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย (LAN) / ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก

โดย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 004.68 ศ812ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ แกรมมี่, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.68 ศ812ก] (2).

192. เส้นทางสู่อนาคต = The road ahead / โดย บิลล์ เกตส์ ; ผู้แปล, นพดล เวชสวัสดิ์ และฝ่ายแปลบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

โดย เกตส์, บิลล์ | นพดล เวชสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ก753ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ก753ส] (1).

193. เคล็ดลับการดูแลและการใช้งานเครื่องพิมพ์เลเซอร์ = The underground guide to laser printers / ของ Walter Vose Jeffries ; เรียบเรียงโดย สิทธิพงศ์ จันทร์แสงอรุณ

โดย เจฟฟรี่ส์, วอลเตอร์ โวส | สิทธิพงศ์ จันทร์แสงอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 686.2 จ719ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 686.2 จ719ค] (1).

194. เทคโนโลยีสารสนเทศ : บทบาทและความจำเป็น / ยืน ภู่วรวรรณ, ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ไมโครคอมพิวเตอร์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ย327ท] (1).

195. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ / วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์

โดย วริทธิ์ อึ๊งภากรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ว327พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ว327พ] (1).

196. การประมวลแฟ้มข้อมูล = File processing / ยุพิน ไทยรัตนานนท์

โดย ยุพิน ไทยรัตนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ย421ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย 23 บุ๊คเซนเตอร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ย421ก 2540] (2).

197. การโปรแกรมภาษา C / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ด154ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ด154ก] (1).

198. ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ร419ศ 2540 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ร419ศ 2540] (2).

199. The QuarkXPress book, fourth edition for Macintosh / by David Blatner and Eric Taub

โดย Blatner, David | Taub, Eric.

เลขเรียกหนังสือ: 005.365 B644Q ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Peachpit Press, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.365 B644Q] (1).

200. Apple guide complete : designing and developing onscreen assistance / by Apple Computer, Inc.

โดย Apple Computer, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 A648 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 A648] (2).