ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
41. ภาษาเบสิคขั้นพื้นฐาน / โดย ยืน ภู่วรวรรณ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.26 ย327ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.26 ย327ภ] (1).

42. ระบบฐานข้อมูล = Database systems / ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

โดย ดวงแก้ว สวามิภักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 ด154ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 ด154ร] (2).

43. คณิตศาสตร์ทั่วไประดับมหาวิทยาลัย / โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ประโยชน์ ธรรมกรบัญญัติ.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ค129 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 510 ค129] (1).

44. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบเบสิก / มนตรี พจนารถลาวัณย์.

โดย มนตรี พจนารถลาวัณย์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ม152ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ม152ก] (1).

45. ภาษาเบสิคเบื้องต้นโดยใช้เครื่อง IBM PC / โดย ถุงเงิน ไชยพิพัฒน์ และ วิชิต ปุณวัตร์.

โดย ถุงเงิน ไชยพิพัฒน์ | วิชิต ปุณวัตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 ถ461ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 ถ461ภ] (1).

46. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ = Dictionary of computer terms / โดย ทักษิณา สวนานนท์

โดย ทักษิณา สวนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ท339พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับปรับปรุงใหม่ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ท339พ] (2).

47. Thailand IT directory ...

เลขเรียกหนังสือ: 004.025 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Informatic Business, 1993-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.025 T364] (1).

48. เรียนลัด PowerPoint 4 / สุปราณี ธีรไกรศรี.

โดย สุปราณี ธีรไกรศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 ส823ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 ส823ร] (1).

49. อาร์ตเวิร์ค คอมพิวเตอร์ = Artwork computer / เรียบเรียงโดย มานัส เลิศชุ่ม.

โดย มานัส เลิศชุ่ม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.686 ม446อ 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงเรียนสุริยาช่างศิลป์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.686 ม446อ 2538] (1).

50. แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง Access 2 สำหรับวินโดวส์ = Access 2 for dummies / ของ สก็อตต์ พาลเมอร์ ; เรียบเรียงโดย พิเชษฐ สิทธิอำนวย.

โดย พาลเมอร์, สก็อตต์ | พิเชษฐ สิทธิอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 พ619ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 พ619ร] (1).

51. จัดการฐานข้อมูลแบบอาชีพด้วย Microsoft Access 2.0 / คณิตา นามประสิทธิ์.

โดย คณิตา นามประสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ค131จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ค131จ] (2).

52. คู่มือการใช้ Microsoft Excel 5.0 for Windows (Thai edition) step by step / ฉัตรชัย สุมามาลย์, วิเชียร ม่วงย้อย.

โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์ | วิเชียร ม่วงย้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ฉ232ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ฉ232ค] (1).

53. Excel 5 ขั้นพื้นฐาน / พิชัย ภักดีพานิชเจริญ, เขียน.

โดย พิชัย ภักดีพานิชเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 พ642อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 พ642อ] (1).

54. Word 6 for Windows / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (2).

55. เรียนรู้ Access 2 ด้วยตนเอง / เรียบเรียงโดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย.

โดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ณ217ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ปัญญาบุ๊คส์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ณ217ร] (1).

56. คู่มืออ้างอิงเวิร์กชีตฟังก์ชัน Microsoft Excel 5 = Microsoft Excel 5 worksheet function reference / เรียบเรียงโดย ภูริทัต ทองปรีชา.

โดย ภูริทัต ทองปรีชา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ค695] (1).

57. ไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ เวอร์ชั่น 4.0 = Microsoft PowerPoint versions 4.0 / ไพศาล โมลิสกุลมงคล.

โดย ไพศาล โมลิสกุลมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 พ996ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 พ996ม] (1).

58. นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Microsoft PowerPoint 4.0 / โดย บริษัท เดอะไมโครวิซซิสเตมส์ จำกัด.

โดย บริษัท เดอะไมโครวิซซิสเตมส์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 บ226น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 บ226น] (1).

59. เรียนไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์ 4.0 ด้วยตนเอง / ประพัฒน์ อุทโยภาศ.

โดย ประพัฒน์ อุทโยภาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 ป317ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 ป317ร] (2).

60. The Internet for everyone : a guide for users and providers / Richard W. Wiggins.

โดย Wiggins, Richard W.

เลขเรียกหนังสือ: 004.67 W655I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill, c1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.67 W655I] (1).