ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. Robotics : a manager's guide / Rex Maus, Randall Allsup.

โดย Maus, Rex | Allsup, Randall.

เลขเรียกหนังสือ: 629.892 M459R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Wiley Press Book, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.892 M459R] (1).

62. Robot motion : planning and control / edited by Michael Brady ... [et al.].

โดย Brady, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 629.892 R666 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : MIT Press, 1986, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.892 R666] (1).

63. Software engineering : a practitioner's approach / Roger S. Pressman.

โดย Pressman, Roger S.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 P935S 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 P935S 1987] (1).

64. Introduction to COBOL / by John A. Bonno and Kent T. Fields.

โดย Bonno, John A | Fields, Kent T.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 B718I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Plano, Tex. : Business Publications, 1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 B718I] (3).

65. Computer graphics : a programming approach / Steven Harrington.

โดย Harrington, Steven.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 H311C 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 H311C 1987] (1).

66. Introduction to computer data processing / Wilson T. Price.

โดย Price, Wilson T.

เลขเรียกหนังสือ: 004 P946I 1981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 P946I 1981] (1).

67. Recruiting and hiring the computer professional / David J. Moore.

โดย Moore, David Jewel.

เลขเรียกหนังสือ: 004.068 M821R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Van Nostrand Reinhold, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.068 M821R] (2).

68. How to make your small computer pay of : what the first-time business system buyer must know / Gary Gagliardi.

โดย Gagliardi, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 G135H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Belmont, Calif. : Lifetime Learning, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 G135H] (1).

69. 6809 Assembly language programming / Lance A. Leventhal.

โดย Leventhal, Lance A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.265 L657S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Osborne/McGraw-Hill, c1981สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.265 L657S] (1).

70. The advanced guide to Microsoft Word / Donald J. Scellato.

โดย Scellato, Donald J.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 C289A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : Osborne McGraw-Hill, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 C289A] (1).

71. The professional user's guide to acquiring software / John L. Connell, Linda Shafer.

โดย Connell, John L | Shafer, Linda.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 C752P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : Van Nostrand Reinhold, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 C752P] (1).

72. การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล / โดย เพชรหงส์ โชติกอาภา.

โดย เพชรหงส์ โชติกอาภา | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 พ877ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 พ877ก] (1).

73. คู่มือการใช้งาน Microsoft Excel สำหรับ Windows 95 = Running Microsoft Excel for Windows 95 / ของ มาร์ค ดอดจ์ ... [และคนอื่นๆ] ; เรียบเรียงโดย โชคชัย เตชพรรุ่ง, พิทยา สิทธิอำนวย

โดย ดอดจ์, มาร์ค | โชคชัย เตชพรรุ่ง | พิทยา สิทธิอำนวย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ค695] (1).

74. แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง Excel 5 = Excel for dummies / ของ เกรก ฮาวีย์ ; เรียบเรียงโดย พัชญา พิทักษ์ไพรวัน

โดย ฮาวีย์, เกรก | พัชญา พิทักษ์ไพรวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ฮ399ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ฮ399ร] (1).

75. คู่มือเรียน Advanced Excel 5.0 ด้วย ภ.ง.ด. 91 / โดย บริษัท ออร์เท็ม จำกัด

โดย บริษัท ออร์เท็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ออร์เท็ม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ค695] (1).

76. Microsoft Access 2 แบบ visual / ไพศาล โมลิสกุลมงคล, เขียน

โดย ไพศาล โมลิสกุลมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 พ996ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ พับลิชิ่ง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 พ996ม] (1).

77. ใช้ให้เป็นใน 1 สัปดาห์ Excel for Windows 95 / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย

โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ฉ422ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ฉ422ช] (1).

78. Word 6 for Windows : ปฏิบัติงานจริงแบบเร่งด่วน (ด้วยตนเอง) / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (1).

79. Microsoft Excel 5 แบบ visual / ไพศาล โมลิสกุลมงคล, เขียน

โดย ไพศาล โมลิสกุลมงคล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 พ996ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอบิซ, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 พ996ม] (1).

80. Microsoft PowerPoint สำหรับ Windows 95 step by step = Microsoft PowerPoint for Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย วีรภัทร จันทรวรรณกูร

โดย วีรภัทร จันทรวรรณกูร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 ม964] (1).