ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3994 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
81. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / เรียบเรียงโดย GIS-group.

โดย GIS-group.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 จ389ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 จ389ค] (1).

82. Microsoft Office สำหรับวินโดวส์ step by step = Microsoft Office for Windows step by step / เรียบเรียงโดย นันทพล ชื่นชวลิต

เลขเรียกหนังสือ: 005.5 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.5 ม964] (1).

83. Microsoft Word สำหรับ Windows 95 step by step = Microsoft Word for Windows 95 step by step / เรียบเรียงโดย อัศวิน เพ็ชรรัตน์

โดย อัศวิน เพ็ชรรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ม964] (1).

84. การใช้งาน PowerPoint / โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย

โดย เฉลิมพล ทัพซ้าย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.58 ฉ422ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : 3495 บุ๊คเซ็นเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.58 ฉ422ก] (1).

85. จับประเด็น Microsoft Excel 97 = Microsoft Excel 97 at a Glance / ผู้แปล, ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์

โดย ต้น ตัณฑ์สุทธิวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 จ287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 จ287] (2).

86. Microsoft Excel สำหรับ Windows 95 step by step = Microsoft Excel for Windows 95 step by step / ของ Catapult, Inc. ; เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา, ปิยะ นิมิตยงสกุล

โดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา | ปิยะ นิมิตยงสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ม964] (1).

87. การใช้ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล 7.0 = Excel 7.0 / ชัยวุฒิ จันมา

โดย ชัยวุฒิ จันมา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ช436ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ช436ก] (2).

88. คอมพิวเตอร์เข้าใจง่าย สไตล์ 3 มิติ = Computers simplified 2nd edition / ของ MaranGraphics, Inc. ; เรียบเรียงโดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.

โดย พงษ์ระพี เตชพาหพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ค186 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ค186] (1).

89. การใช้ไมโครซอฟต์เวิร์ด 7.0 / เรียบเรียงโดย ชัยวุฒิ จันมา

โดย ชัยวุฒิ จันมา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ช436ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ช436ก] (1).

90. เรียนรู้ Excel 5.0 อย่างง่าย / โดย ทักษิณา สวนานนท์, อิศรา สอิ้งทอง

โดย ทักษิณา สวนานนท์ | อิศรา สอิ้งทอง.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ท339ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วีทีซี คอมมิวนิเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ท339ร] (2).

91. Photoshop ฉบับ Special techniques / ผลงานสร้างสรรค์ของ Tom Juice (ต้อม มายคอม)

โดย ทอม จูซ | ต้อม มายคอม.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 ท332ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เพาเวอร์พีซี ดีไซน์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 ท332ฟ] (2).

92. The Photoshop 4.0 how! workshop / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโครกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654ฟ] (1).

93. ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี = Theory and problems of programming with C / ของ ไบรอน เอส กอตเฟรต ; แปลและเรียบเรียงโดย ศรัณย์ อินทโกสุม

โดย กอตเฟรด, ไบรอัน เอส | ศรัณย์ อินทโกสุม.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ก352ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ก352ท] (1).

94. ก้าวสู่โลกอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์

โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 ศ462ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 ศ462ก 2540] (1).

95. ชุดค้นหาฉับไว Microsoft Excel สำหรับ Windows 95 = Field guide to Microsoft Excel for Windows 95 / ของ Stephen L. Nelson ; เรียบเรียงโดย ปิยมาศ โง้วมณี

โดย เนลสัน, สตีเฟ่น แอล | ปิยมาศ โง้วมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 น795ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 น795ช] (1).

96. เทคนิคการติดตั้ง Windows 95 อย่างง่ายด้วยตนเอง = Windows 95 easy installation guide / ของ Andrew Reese ; เรียบเรียงโดย กองบรรณาธิการ Microcomputer User

โดย รีส, แอนดรูว์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43769 ร499ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43769 ร499ท] (1).

97. การใช้ไมโครซอฟต์วินโดวส์'95 = Windows'95 / เรียบเรียงโดย ชัยวุฒิ จันมา

โดย ชัยวุฒิ จันมา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43769 ช436ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามคอมพิวเตอร์, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43769 ช436ก] (1).

98. สบายๆ สไตล์ Windows 3.1 / ผู้เขียนและเรียบเรียง, กองบรรณาธิการ สำนักพิมพ์เวฟพอยท์

โดย สำนักพิมพ์เวฟพอยท์. กองบรรณาธิการ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43769 ส691ส 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เวฟพอยท์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43769 ส691ส 2538] (1).

99. The Painter4.0 how! workshop / ผู้เขียนและเรียบเรียง, พิเชษฐ์ รังษีรัตนา

โดย พิเชษฐ์ รังษีรัตนา.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6869 พ654พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอ็นไซโครกราฟ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6869 พ654พ] (1).

100. สุดยอดกลเม็ดวินโดวส์ = Windows super tricks / สิทธิชัย ประสานวงศ์

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43769 ส722ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Business Computer Centre, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43769 ส722ส] (1).