ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3956 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือ Macintosh ฉบับภาษาไทย MacBasic

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Max Library LP, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 ค695 2538] (1).

2. Thailand IT directory ...

เลขเรียกหนังสือ: 004.025 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Informatic Business, 1993-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.025 T364] (1).

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / เรียบเรียงโดย GIS-group.

โดย GIS-group.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 จ389ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 จ389ค] (1).

4. Programming languages : concepts and constructs / Ravi Sethi

โดย Sethi, Ravi.

เลขเรียกหนังสือ: 005.13 S495P 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.13 S495P 1996] (1).

5. IBM 6x86MX processor databook

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 I12 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex Junction, Vt. : International Business Machines Corporation, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 I12] (1).

6. Operating systems : a design-oriented approach / Charles Crowley

โดย Crowley, Charles Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 C953O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 C953O] (1).

7. UNIX system V : network programmer's guide / AT&T

โดย AT&T.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 A861U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hill, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 A861U] (1).

8. Computer architecture : design and performance / Barry Wilkinson

โดย Wilkinson, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 W686C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 W686C 1996] (1).

9. Programming systems for electronic computers / D.N. Chorafas

โดย Chorafas, D.N.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7834 C551P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7834 C551P] (1).

10. Introduction to computing / R. Wade Cole

โดย Cole, R. Wade.

เลขเรียกหนังสือ: 510.78 C689I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.78 C689I] (1).

11. Data warehousing : using the Wal-Mart model / Paul Westerman

โดย Westerman, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 W527D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 W527D] (1).

12. Discrete mathematics for computing / Rod Haggarty

โดย Haggarty, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0151 H145D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0151 H145D] (1).

13. Understanding Java / Barry Cornelius

โดย Cornelius, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 C814U ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 C814U] (1).

14. Compiler construction : principles and practice / Kenneth C. Louden

โดย Louden, Kenneth C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.453 L886C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : PWS, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.453 L886C] (1).

15. Internet projects / Minta Berry

โดย Berry, Minta.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 B534I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 B534I] (1).

16. Introduction to the design & analysis of algorithms / Anany Levitin

โดย Levitin, Anany.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 L666I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 L666I] (1).

17. Guide to telecommunications technology / Tamara Dean

โดย Dean, Tamara.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382221 D282G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Course Technology, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382221 D282G] (1).

18. Microsort Office specialist exam reference for Microsoft Office 2003

เลขเรียกหนังสือ: 005.3682 M626 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Course Technology, c2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3682 M626] (1).

19. GPRS networks / Geoff Sanders ... [et al.]

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 G725 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 G725] (1).

20. เรียนรู้ Java ด้วย Visual J++ [computer file]

เลขเรียกหนังสือ: CD 100449 ประเภทของทรัพยากร: computer file Computer fileข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 100449] (1).