ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2308 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือ Macintosh ฉบับภาษาไทย MacBasic

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Max Library LP, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 ค695 2538] (1).

2. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ / เรียบเรียงโดย GIS-group.

โดย GIS-group.

เลขเรียกหนังสือ: 004.6 จ389ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.6 จ389ค] (1).

3. WordPerfect / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สยามทองกิจ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (1).

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป] (1).

5. WordPerfect Office / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (2).

6. เรียนลัด Microsoft Word 2.0 ฉบับภาษาไทย สำหรับวินโดวส์ / โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์

โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ฉ232ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิชิเนส พับลิเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ฉ232ร] (1).

7. การใช้เอ็กเซล = Excel for windows / สิทธิชัย ประสานวงศ์

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] สิทธิชัย ประสานวงศ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ส722ก] (3).

8. Microsoft Excel เวอร์ชัน 4 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Excel for Windows / เรียบเรียงโดย วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์.

โดย วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ม964] (1).

9. การใช้งาน Microsoft Excel 4 สำหรับวินโดวส์ / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, อุดม จันทรสุข

โดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ | อุดม จันทรสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ว759ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ว759ก] (2).

10. Microsoft Word for Windows / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ม] (1).

11. เปิดโลกยูนิกซ์ / สมชาย นำประเสริฐชัย.

โดย สมชาย นำประเสริฐชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 ส239ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 ส239ป] (1).

12. รวมสุดยอดโปรแกรม. เล่ม 1, Microsoft Windows, Excel, Word / สิทธิชัย ประสานวงศ์.

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ส722ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Business Computer Centre, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ส722ร] (1).

13. เรียนลัด WordPerfect 6 สำหรับ DOS = Up & running with WordPerfect 6 for DOS / ของ Rita Belserene ; เรียบเรียงโดย ปิยมาศ โง้วมณี

โดย เบลซีเรน, ริต้า | ปิยมาศ โง้วมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 บ824ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 บ824ร] (1).

14. รวมฟังก์ชัน Excel / ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

โดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ณ217ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชัน, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ณ217ร] (2).

15. การเขียนมาโครใน Excel for Windows / สิทธิชัย ประสานวงศ์

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Business Computer Centre, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ส722ก] (1).

16. คู่มือการใช้งาน Microsoft Excel version 4.0, 5.0 / ศิริพร อ่องรุ่งเรือง, พิชญ์ วิมุกตะลพ

โดย ศิริพร อ่องรุ่งเรือง | พิชญ์ วิมุกตะลพ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ศ463ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ศ463ค] (1).

17. Microsoft Excel 5 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Excel 5 for Windows step by step / ของ Catapult ; เรียบเรียงโดย วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา

โดย คาตาเพาท์ | วาสนา ไตรพฤฒิธัญญา.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ค332ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ค332ม] (1).

18. เรียนรู้และเข้าใจการใช้งาน Microsoft Access = Understanding Microsoft Access / ของ Alan Simpson ; เรียบเรียงโดย ประวิทย์ โคมทองชูสกุล

โดย ซิมป์สัน, อลัน | ประวิทย์ โคมทองชูสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ซ322ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ซ322ร] (2).

19. เรียนรู้ Access 2.0 ด้วยตนเอง / เรียบเรียงโดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

โดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7565 ณ217ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : ปัญญาบุ๊คส์, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.7565 ณ217ร] (2).

20. รอบรู้คอมพิวเตอร์ = / มิลินทร์ สำเภาเงิน.

โดย มิลินทร์ สำเภาเงิน.

เลขเรียกหนังสือ: 004 ม587ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 ม587ร] (4).