ผลการค้นหาของคุณมี 1525 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Programming languages : concepts and constructs / Ravi Sethi

โดย Sethi, Ravi.

เลขเรียกหนังสือ: 005.13 S495P 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.13 S495P 1996] (1).

2. IBM 6x86MX processor databook

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 I12 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Essex Junction, Vt. : International Business Machines Corporation, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 I12] (1).

3. Operating systems : a design-oriented approach / Charles Crowley

โดย Crowley, Charles Patrick.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 C953O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Irwin, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 C953O] (1).

4. UNIX system V : network programmer's guide / AT&T

โดย AT&T.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 A861U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hill, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 A861U] (1).

5. Computer architecture : design and performance / Barry Wilkinson

โดย Wilkinson, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 004.22 W686C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice Hall, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.22 W686C 1996] (1).

6. Programming systems for electronic computers / D.N. Chorafas

โดย Chorafas, D.N.

เลขเรียกหนังสือ: 510.7834 C551P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Butterworths, 1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.7834 C551P] (1).

7. Introduction to computing / R. Wade Cole

โดย Cole, R. Wade.

เลขเรียกหนังสือ: 510.78 C689I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.78 C689I] (1).

8. Data warehousing : using the Wal-Mart model / Paul Westerman

โดย Westerman, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 W527D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: San Francisco, Calif. : Morgan Kaufmann, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 W527D] (1).

9. Discrete mathematics for computing / Rod Haggarty

โดย Haggarty, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 004.0151 H145D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2002สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.0151 H145D] (1).

10. Understanding Java / Barry Cornelius

โดย Cornelius, Barry.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 C814U ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Addison-Wesley, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 C814U] (1).

11. Compiler construction : principles and practice / Kenneth C. Louden

โดย Louden, Kenneth C.

เลขเรียกหนังสือ: 005.453 L886C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : PWS, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.453 L886C] (1).

12. Internet projects / Minta Berry

โดย Berry, Minta.

เลขเรียกหนังสือ: 004.678 B534I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : South-Western/Thomson Learning, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.678 B534I] (1).

13. Introduction to the design & analysis of algorithms / Anany Levitin

โดย Levitin, Anany.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 L666I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Addison-Wesley, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 L666I] (1).

14. Guide to telecommunications technology / Tamara Dean

โดย Dean, Tamara.

เลขเรียกหนังสือ: 621.382221 D282G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Australia : Thomson/Course Technology, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.382221 D282G] (1).

15. GPRS networks / Geoff Sanders ... [et al.]

เลขเรียกหนังสือ: 621.38456 G725 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.38456 G725] (1).

16. Elementary statistics / Henry R. Gibson.

โดย Gibson, Henry R.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 G449E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 G449E] (1).

17. Mathematical logic / George Tourlakis.

โดย Tourlakis, George J.

เลขเรียกหนังสือ: 511.3 T727M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 511.3 T727M] (1).

18. Computer animation : algorithms and techniques / Rick Parent

โดย Parent, Rick.

เลขเรียกหนังสือ: 006.696 P228C 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Morgan Kaufmann, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.696 P228C 2008] (1).

19. JavaScript : programmer's reference / Alexei white

โดย White, Alexei.

เลขเรียกหนังสือ: 005.2762 W582J ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley Publishing, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.2762 W582J] (1).

20. Advanced Google AdWords / Brad Geddes

โดย Geddes, Brad.

เลขเรียกหนังสือ: 659.144 G295A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Indianapolis, Ind. : Wiley, c2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.144 G295A] (1).