ผลการค้นหาของคุณมี 27 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Thailand IT directory ...

เลขเรียกหนังสือ: 004.025 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Informatic Business, 1993-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.025 T364] (1).

2. Multi-media : the complete guide

เลขเรียกหนังสือ: 004 M961 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004 M961] (1).

3. Dictionary of personal computing and the Internet / S. M. H. Collin

โดย Collin, S. M. H.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 C699D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Peter Collin, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 C699D] (1).

4. Dictionary of multimedia / by Simon Collin

โดย Collin, Simon.

เลขเรียกหนังสือ: 006.703 C699D 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Middlesex : Peter Collin, 1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.703 C699D 1997] (1).

5. Dictionary of new information technology acronyms / M. Gordon, A. Singleton, C. Rickards

โดย Gordon, Michael | Singleton, Alan | Richards, C.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 G664D 1986 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Kogan Page, c1986สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 G664D 1986] (1).

6. CPI : computer professional information ... : Thailand IT directory

โดย Advanced Research Group.

เลขเรียกหนังสือ: 004.025 T364 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Advanced Research Group, 1995-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.025 T364] (4).

7. Microsoft Press computer dictionary : the comprehensive standard for business, school, library, and home

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 M626 1997 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Redmond, Wash. : Microsoft Press, c1997สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 M626 1997] (1).

8. The Internet glossary and quick reference guide / Alan Freedman and Alfred and Emily Glossbrenner

โดย Freedman, Alan | Glossbrenner, Alfred | Glossbrenner, Emily.

เลขเรียกหนังสือ: 004.67803 F853I (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Amacom, c1998สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.67803 F853I] (1).

9. Encyclopedia of computer science / editors, Anthony Ralston, Edwin D. Reilly, David Hemmendinger

โดย Ralston, Anthony | Reilly, Edwin D | Hemmendinger, David.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 E56 2000 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Nature Publishing Group, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 E56 2000] (1).

10. Webworks : navigation / edited by Ken Coupland

โดย Coupland, Ken.

เลขเรียกหนังสือ: 005.72 W385 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Gloucester, Mass. : Rockport, c2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.72 W385] (1).

11. The computer glossary : the complete illustrated dictionary / Alan Freedman

โดย Freedman, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 F853C 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : American Management Association, c2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 F853C 2001] (2).

12. McGraw-Hill's encyclopedia of networking & telecommunications / Tom Sheldon

โดย Sheldon, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 004.65 S544M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Osborne/McGraw-Hill, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.65 S544M] (1). Items available for reference: [Call number: 004.65 S544M] (1).

13. McGraw-Hill dictionary of computing & communications

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 M147 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c2003สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 M147] (1).

14. The Internet encyclopedia / Hossein Bidgoli, editor-in-chief

โดย Bidgoli, Hossein.

เลขเรียกหนังสือ: 004.67803 I61 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N. J. : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.67803 I61] (3).

15. The practical handbook of internet computing / edited by Munindar P. Singh

โดย Singh, Munindar, P.

เลขเรียกหนังสือ: 006.76 P895 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boca Raton, Fla. : Chapman & Hall/CRC, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.76 P895] (1).

16. Concise encyclopedia of computer science / editor, Edwin D. Reilly

โดย Reilly, Edwin D.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 C744 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, West Sussex, England : John Wiley & Sons, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 C744] (1).

17. Dictionary of computer vision and image processing / R. B. Fisher ... [et al.]

โดย Fisher, R. B.

เลขเรียกหนังสือ: 006.37 D554 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, England : John Wiley & Sons, c2005สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.37 D554] (1).

18. Motion design : moving graphics for television, music video, cineman, and digital interfaces / Matt Woolman

โดย Woolman, Matt.

เลขเรียกหนังสือ: 006.696 W914M (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Switzerland : Roto Vision, c2004สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 006.696 W914M] (1).

19. Encyclopedia of database technologies and applications / Laura C. Rivero, Jorge H. Doorn, Viviana E. Ferraggine, [editors]

โดย Rivero, Laura C | Doorn, Jorge H | Ferraggine, Viviana E.

เลขเรียกหนังสือ: 005.7403 E56 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Idea Group Reference, c2006สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.7403 E56] (1).

20. Data mining applications for empowering knowledge societies / Hakikur Rahman [editor]

โดย Rahman, Hakikur.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 D232 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hershey, Pa. : Information Science Reference, c2009สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 005.74 D232] (1).